ประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย์ จัดประกวดโคบราห์มันกระตุ้นพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ร่วมกับกลุ่มผู้เลี้ยงโคบราห์มัน และภาคีเครือข่าย จัดการประกวดโคพันธุ์บราห์มัน ชิงถ้วยพระราชทานฯ และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ถิ่นภูเขาไฟครั้งที่ 7 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่นักศึกษา ประชาชน และเกษตรกรผู้สนใจ เพื่อสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการเลี้ยงโค

วันที่ 24 ธ.ค. 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มัน สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย และกลุ่มผู้เลี้ยงโคบราห์มันจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประกวดโคพันธุ์บราห์มัน ชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ถิ่นภูเขาไฟครั้งที่ 7 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์บราห์มัน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และเกษตรกร ให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการเลี้ยงโค การบริการวิชาชีพด้านการเลี้ยงโคเนื้อสู่ชุมชน ทั้งนักเรียน นักศึกษา จะได้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ในการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ ไปเผยแพร่บริการต่อชุมชนและเป็นผู้นำในการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีทัศนะคติที่ดีต่ออาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายพัฒนาการอาชีพเลี้ยงโคเนื้อภายในจังหวัดบุรีรัมย์

โดยภายในงานได้มีการจัดประกวด ทั้งโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน เพศผู้ สีแดง และสีเทา, โคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน เพศเมีย สีแดง และสีเทา, โคเนื้อพันธุ์บีฟมาสเตอร์ เพศเมีย และเพศผู้, โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมบีพมาสเตอร์ เพศเมีย, โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมชาโรเลส์ เพศผู้ และเพศเมีย, โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมอเมริกันบราห์มัน เพศเมีย โดยมีคณะกรรมการจากสมาคมผู้เลี้ยงโคบราห์มัน ของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียง เป็นผู้ดำเนินการตัดสินตามมาตรฐานสากล

การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและอาหารสัตว์ ,การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าแปนรูปจากโค ,การจำหน่ายน้ำเชื้อ ,การจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ และกิจกรรมการแสดงต่างๆ โดยมีกลุ่มผู้เลี้ยงโค นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และเกษตรกรผู้สนใจการเลี้ยงโค จากหลายจังหวัดให้ความสนใจเดินทางมาร่วมชมกิจกรรมในงานกันเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การประกวดโคครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นอีก ซึ่งที่ผ่านมาวงการเลี้ยงโคได้มีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด ปัจจุบันในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ มีการเลี้ยงโคอยู่กว่า 4 แสนตัว และการประกวดโคเนื้อครั้งนี้ ถือเป็นงานใหญ่ที่สุด มีผู้สนใจส่งโคเข้าร่วมประกวดทุกรุ่นทั้งเพศผู้ และเพศเมียเป็นจำนวนหลายร้อยตัว และมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดงาน ไปพัฒนาสายพันธุ์โคที่ตนเองเลี้ยงให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงต่อไป