ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯสกลนคร ร่วมกับทีมวิศวกร แถลงข่าวสร้างความเชื่อมั่น ตึก 9 ชั้น รพ.สกลนคร ปลอดภัยพร้อมใช้งาน

ที่ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก (ตึก 9 ชั้น) โรงพยาบาลสกลนคร นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำทีมวิศวกร จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) นำโดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย นายกิตติ บุญแสง กรรมการอำนวยการฯ นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ กรรมการบริการวิชาการฯ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร นายไพรัตน์ ทรงเย็น โยธาธิการและผังเมืองสกลนคร และนายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จากกรณีอาคารตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ตึก9 ชั้น) เกิดการสั่นไหวตั้งแต่ชั้นที่ 7-9 ทำให้มีการอพยพผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ออกจากอาคาร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา และปัจจุบันสามารถ เปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายกิตติ บุญแสง กรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า หลังจากที่ทีมวิศวกร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารตั้งแต่ชั้นใต้ดินจนถึงชั้นดาดฟ้า พร้อมได้ใช้กล้องวัดความละเอียดขนาด .01 มม. เพื่อวัดความคลาดเคลื่อนของอาคาร ที่ด้านทิศตะวันตก จุดที่เกิดรอยร้าว ดังภาพปรากฏในสื่อโชเชียล และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความสั่นโยกของอาคาร เป็นเวลา 3 สัปดาห์ โดยการวัดดังกล่าวได้มีการคำนวณการเคลื่อนตัวและทรุดตัวของอาคาร ซึ่งตัวโครงสร้างไม่มีผลกระทบปัญหาทางด้านเทคนิค ทีมวิศวกรยืนยันว่าอาคาร 9 ชั้น นี้ มีความมั่นคง ปลอดภัยตามหลักการทางวิศวกรรม ส่วนรอยร้าวที่พบ เกิดจากการก่อสร้าง การฉาบปูน โดยทางโรงพยาบาลสามารถให้ช่างเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขได้

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ก็ได้ยืนยันถึงความมั่นใจ ในความปลอดภัย ต่อการเข้าใช้บริการอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก (ตึก 9 ชั้น) โรงพยาบาลสกลนคร ส่วนจุดที่มีรอยร้าวทางโรงพยาบาล จะได้ให้ช่าง เข้ามาดำเนินการซ่อมแซม จากนี้ไปสามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ