ประชาสัมพันธ์

ขนส่งขอนแก่น เดินทางทั่วไทย คมมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจทุกการเดินทาง

วันที่ 29 ธ.ค. 2566 ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 นายพงศ์ธร นายพงศ์ธร จันทราธิบดี ขนส่งจังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเมืองเก่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ และวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการเดินทางจากการใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบวันนี้ พบว่า พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกรายที่เข้าตรวจตามมาตรการของทางเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติตนตามคำแนะนำและมาตรการความปลอดภัย

นายพงศ์ธร จันทราธิบดี ขนส่งจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน บูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ปปส.ภาค 4 ทหาร ตำรวจ อบจ.ขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจหาสารเสพติด เพื่อสนับสนุนมาตรการควบคู่กับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดขณะขับขี่รถยนต์และรถโดยสาร และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน พร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยร่วมกันเฝ้าระวัง สอดส่องดูแล ผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และแจ้งเบาะแสยาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสถานีตำรวจในพื้นที่

        ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการรับฝากสิ่งของจากคนแปลกหน้า ซึ่งอาจตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด  หากพบเห็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน กรมการขนส่งทางบก โทร.1584 ที่จะคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำผู้โดยสารทุกกรณี