ข่าวสังคม

หนองคาย เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายวิลาศ รุจิรัฒนพงศ์ รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดหนองคาย เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จำนวน 2,500 ชุด

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 4 มกราคม 2567 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายวิลาศ รุจิรัฒนพงศ์ รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดหนองคาย เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จำนวน 2,500 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม หมู่ที่ 5 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย

นายประทีบ อุ่ยเจริญ ปลัดจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวรายงานสถานการณ์ภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ว่าในห้วงฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และจากการสำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในห้วง ปี 2566 – 2567 พบว่าจังหวัดหนองคายมีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย ที่มีความต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 55,372 คน เฉพาะอำเภอสังคม มีจำนวน 4,750 คน และวันนี้มีผู้เข้ารับมอบผ้าห่มและสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย นายอำเภอหรือผู้แทน จำนวน 9 คน และราษฎรในพื้นที่อำเภอสังคม จำนวน 500 คน.