ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ วันเด็กแห่งชาติคึกคักมอบทุนการศึกษาช่วยเด็กครอบครัวยากจน

บรรยากาศงานวันเด็กหลายพื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์สุดคึกคัก “ส.ส.วิรัช พิมพะนิตย์” กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกับเทศบาลตำบลภูดิน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 พร้อมมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กยากจนที่ครอบครัวมีรายได้น้อย ขณะที่อบต.หนองกุงจัดกิจกรรมวันเด็ก พร้อมมอบหนังสือ รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษา

วันที่ 13 มกราคม 2567  นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส. กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ของเทศบาลตำบลภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นบริเวณลานกีฬา พร้อมมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กยากจนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยจำนวน 40 ทุน  มอบจักรยาน ขนม และอุปการณ์การศึกษา โดยมีนายศราวุธ สำราญมล นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน  คณะกรรมการจัดงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง ประชาชน เด็ก และเยาวชนเข้าร่วมจำนวนมาก

โดยในงานนอกจากมีกิจกรรมมอบเงินทุนช่วยเหลือสำหรับเด็ก ยากจนที่ครอบครัวมีรายได้น้อย แล้ว ยังมีการแสดงบนเวทีจากเด็ก นักเรียน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆกล้าคิด กล้าแสดงออก  การแข่งขันฟุตบอล 5 คน การเล่นเกม การบริการอาหารเครื่องดื่ม การแจกของขวัญ ขนม ของเล่น ของรางวัลต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายศราวุธ สำราญมล นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน  กล่าวว่า  สำหรับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรู้ถึงบทบาท สิทธิหน้าที่ ของตนเอง ครอบครัว และ สังคมประเทศชาติ  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกที่เหมาะสม และมีความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมและพฤติกรรม ที่เหมาะสมตามวัย

ด้านนายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส. กาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวว่า เด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ จึงต้องได้รับการพัฒนา และปลูกฝังแนวทางในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้มีการพัฒนาการตามช่วงวัยและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567 นายกรัฐมนตรี ท่านเศรษฐา ทวีสิน มอบคำขวัญว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้าง ประชาธิปไตย” เพื่อให้ เด็กเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองทุกคนตระหนักว่า โลกปัจจุบันเชื่อมโยงกันไร้ พรมแดนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องมีมุมมองที่กว้างขวาง เป็นสากล มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งเป็นผู้ที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวให้ก้าวทันโลกยุค ติจิทัล ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง

ขณะที่นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม เลขานุการนายกอบจ.กาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมและมอบหนังสือ รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาในงานวันเด็กแห่งชาติ ของ อบต.หนองกุง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนจัดขึ้น โดย กิจกรรมในงานมีการแสดงของเด็กๆ และมีการเปิดร้านแจกอาหาร และขนมฟรี ไฮไลท์ของงาน มีไอติมหลอด หลากหลายรสชาติ ทั้งนี้มีหนูน้อยและผู้ปกครองต่อแถวเข้าคิว บรรยากาศแห่งความสุขและรอยยิ้ม