ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ นครพนม มุ่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม เปิดกิจกรรม Kick off “ตลาดนัดแก้หนี้” เปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสถาบันการเงิน ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 12 อำเภอ

วันที่ 14 มกราคม 2567 นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off “ตลาดนัดแก้หนี้” จังหวัดนครพนม เปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสถาบันการเงิน ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม โดยจังหวัดนครพนม เปิดพื้นที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม และในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม จัดงาน “ตลาดนัดแก้หนี้” โดยภายในงานมีการรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ การไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ และตลาดแก้จน ซึ่งมีธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) พิโกไฟแนนซ์ ให้ความช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ย และดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ลงทะเบียนหางาน งานที่รับไปทำที่บ้านได้ กองทุนเกษตรสำหรับเกษตรกร

มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและการร้องขอความช่วยเหลือต่างๆ โดยสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่จังหวัดนครพนม