ข่าวสังคม

หนองคาย น้ำโขงลดต่ำไม่ถึงเมตรเกิดสันดอนทรายเรือสัญจรลำบาก

ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านหนองคาย ลดระดับลงต่อเนื่อง ล่าสุดไม่ถึงเมตร จนเกิดสันดอนทรายกลางน้ำโขง เรือสัญจรไปมาลำบาก

วันที่ 16 ม.ค. 2567 ระดับน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย วัดโดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 หนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ อยู่ที่ 96 เซนติเมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 11.24 เมตร โดยมีแนวโน้มลดระดับลงเรื่อย ๆ เนื่องจากใกล้เข้าสู่ฤดูแล้ง ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ และการกักเก็บน้ำจากเขื่อนในต่างประเทศ ส่งผลให้ระดับน้ำโขงมีแต่จะลดระดับหรือทรงตัวอยู่ในช่วงต่ำกว่า 1 เมตร ซึ่งลักษณะดังกล่าว สามารถมองเห็นตอม่อสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย เกิดสันดอนทรายกลางแม่น้ำโขง เรือขนาดเล็ก ทั้งเรือประมงของไทย และลาว ต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจร หากไม่เชี่ยวชาญอาจเกิดอันตรายได้

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดหนองคายได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับมือภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำเพื่อการเกษตร การรวบรวมข้อมูลระดับน้ำที่เหมาะสมในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ หากมีความจำเป็นให้บริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการส่งน้ำให้เกษตรกรอย่างพร้อมเพรียงด้วย.