ข่าวสังคม

ขอนแก่น จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ม.ค. 2567 ที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณเทศบาลตำบลเมืองเก่า ถึง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 เพื่อแดสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ด้วยในวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมือง ด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญอื่นๆ ของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ดังที่ได้ประจักษ์ของปวงชนชาวไทย จึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญา แด่พระองค์ท่านเป็น “มหาราช” พระองค์แรกของชาติไทย ทรงมีพระบรมราชคุณูประการแก่ประเทศ และประชาชนเป็นล้นพ้นที่จะพรรณนาได้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทย จะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ตลอดกาล