ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ นครพนม พาชมหนังกลางแปลง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ตอน : ยุทธหัตถี เนื่องใน วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2567 สร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย

วันที่ 18 มกราคม 2567 ที่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนครพนม และบริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันรัฐพิธี วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2567 โดยให้โรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกแห่งในพื้นทึ่จังหวัดนครพนม จัดฉายภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน : ยุทธหัตถี ให้นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาได้รับชม แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย พร้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงได้รับชัยชนะ จากการทำยุทธหัตถี กับพระมหาอุปราชา ซึ่งเหล่าพสกนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยและทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยมาในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสุขสงบและเกียรติภูมิของราชอาณาจักร มาถึงกาลปัจจุบัน โดยการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นั้นนับว่า เป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญ ในประวัติศาสตร์ชาติไทย จนกลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวของชาวไทย ที่มีความสมัครสมานสามัคคี เสียสละ ต่อสู้ เพื่อรักษาเอกราชของชาติให้ชนรุ่นหลังได้ รำลึกถึงมาตราบเท่าทุกวันนี้ สร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครพนม ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และปลูกฝังจิตสำนึกความหวงแหนในความเป็นชาติไทย ซึ่งบรรพบุรุษต้องเอาชีวิตและเลือดเนื้อเข้าแลก เพื่อให้ไทย เป็นไทยจนทุกวันนี้

ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมได้จัดฉายหนังกลางแปลง เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวร ตอน : ยุทธหัตถี ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช โดย มีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมชมภาพยนตร์เป็นจำนวนมาก