ข่าวสังคม

อำเภอเมืองขอนแก่น เรียกร้องทุกฝ่ายคลี่คลายปัญหาตลาดบ้านหนองปอ จบด้วยดี ยอมรับผิดจ่ายค่าปรับเตรียมขอเป็นพื้นที่ผ่อนผัน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 ม.ค. 2567 ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น นายสิวกร มิตราช ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานการประชุม หาข้อสรุป กรณีมีชาวบ้านร้องเรียนความเดือดร้อนจากการค้าขายบนทางสาธารณะ ที่บ้านหนองปอ ม.2 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทั้งเรื่องการเข้าออกบ้านพัก ขยะมูลฝอย กลิ่นรบกวน เปิดขายทุกวันพุธ วันศุกร์และวันอาทิตย์ โดยมีนายจักรพงษ์ เพชรแสน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านค้อ พร้อมปลัดเทศบาลตำบลบ้านค้อ เจ้าหน้าที่ นิติกรเทศบาลตำบลบ้านค้อ และนายบุดดี เชาว์ชาญ กำนันตำบลบ้านค้อ พร้อมแม่ค้า พ่อค้าที่ค้าขายในตลาดดังกล่าว เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยเจ้าหน้าที่ ปปช.จ.ขอนแก่น ,ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น และปลัดอำเภอ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดดังกล่าว สรุปว่าเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีการติดป้ายประกาศห้ามทำการค้าขาย และห้ามใช้ถนนสาธารณะมาใช้หาประโยชน์เปิดตลาด เป็นการทำผิด พรบ.ปกครองท้องถิ่น ผิดพรบ.เทศบาล และผิดกฎหมายในเรื่องทางสาธารณะ ซึ่งหากมีบุคคลอื่นสนับสนุนและมีเจ้าหน้าที่รัฐ เห็นการกระทำความผิดแล้วไม่แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ก็จะมีความผิดร่วมด้วยฐานสนับสนุน และหากมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะต้องมีการตรวจสอบเอาผิดตามมาตรา 157 กำนัน และผู้ใหญ่บ้านที่ใช้สิทธิประโยชน์ร่วมกัน ตามที่แม่ค้าในตลาดและชาวบ้าน รวมทั้งคณะกรรมการเก็บเงินหมู่บ้านให้รายละเอียดมานั้น ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้องจะมีความผิดทั้งหมด

นายบุดดี เชาว์ชาญ กำนันตำบลบ้านค้อ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ตลาดดังกล่าว เดิมทีเป็นตลาดประชารัฐ ที่เปิดตามนโยบายของทางราชการ มีประชาชนมาค้าขายแต่จำนวนน้อย ต่อมาจึงให้ผู้จัดตลาดนัด ที่จัดตลาดตามชุมชนหมู่บ้าน เอาพ่อค้า แม่ค้ามาค้าขายบนถนน ซึ่งมีการค้าขายกันมาหลายปีแล้ว ส่วนการจัดเก็บรายได้นั้น มีคนกลางที่เป็นผู้จัดตลาดนัดเป็นคนเก็บจากพ่อค้าแม่ค้า แล้วนำเงินมามอบให้คณะกรรมการหมู่บ้าน นำมาใช้จ่ายในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน โดยไม่ได้นำเงินมาเข้ากระเป๋าตัวเองแม้แต่บาทเดียว ส่วนความเดือดร้อนของชาวบ้าน ก็ไม่เคยทราบเรื่อง เพราะไม่ได้รับคำร้องเรียน ส่วนการใช้ถนนมาทำเป็นพื้นที่ตลาดก็ไม่ทราบว่าผิดกฎหมาย เพราะที่ผ่านมาได้รับการผ่อนปรนจากนายกเทศมนตรีคนเดิมมาโดยตลอด และหากการเปิดตลาดให้ชาวบ้านได้ค้าขาย ผิดกฎหมายก็จะไม่ทำอีก

ด้านนายจักรพงษ์ เพชรแสน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านค้อ กล่าวว่า เดิมทีก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งกับการค้าขายของชาวบ้าน เพราะอยากให้มีการค้าขายกันตามปกติ มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว แต่เนื่องจากมีชาวบ้านที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ริมถนนดังกล่าว ร้องเรียนมาเรื่องได้รับความเดือดร้อน เรื่องการนำรถเข้าออก ขยะมูลฝอย และกลิ่นควันจากการทำอาหารขายรบกวนความเป็นอยู่ของชาวบ้าน จึงได้ติดป้ายประกาศป้าย ห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ บริเวณถนนสามแยกบ้านหนองปอ หมู่ที่2 ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 10,000บาท ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2560 แต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนขายสินค้า มีการจัดเก็บรายได้จากพ่อค้า แม่ค้า จึงต้องดำเนินการยื่นเรื่องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นและ ปปช.จ.ขอนแก่น ให้ตรวจสอบให้การดำเนินการของตลาดดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบและข้อปฏิบัติตามกฎหมาย

โดยให้ผู้ที่ดำเนินการทำตลาดดังกล่าว ทำการยื่นเสียค่าปรับที่เทศบาลตำบลบ้านค้อ หลังจากนั้นให้พ่อค้า แม่ค้า ยื่นหนังสือขอผ่อนผัน ผ่อนปรน การค้าขายที่ตลาดกับเทศบาลตำบลบ้านค้อ เมื่อทุกอย่างปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนที่ถูกต้อง เทศบาลจะเป็นผู้บริหารจัดการในตลาดให้ ส่วนการเก็บค่าเช่าแผงจากพ่อค้าแม่ค้านั้น มีระเบียบกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องจัดเก็บเป็นรายปี พ่อค้า แม่ค้าก็มายื่นขออนุญาตเป็นรายปี ไม่ต้องมาจ่ายค่าแผงรายวันเหมือนเช่นที่ผ่านมา และหากผู้เกี่ยวข้องในการเปิดตลาด ดำเนินการให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเช่นนี้ หากดำเนินการให้ถูกต้องเทศบาลจะพิจารณาดูแลสาธารณูปโภค ขยะและอื่นๆให้ชาวบ้านเอง นายจักรพงษ์ กล่าว”

หลังทราบรายละเอียดนายสิวกร มิตราช ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองขอนแก่น จึงสรุปรายละเอียดการแก้ปัญหาตลาดบนทางสาธารณะ ที่บ้านหนองปอ ม.2 ตำบลบ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ว่า ทุกฝ่ายได้ทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้จัดการตลาดกับกำนันตำบลบ้านค้อในฐานะผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองปอ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ถนนที่นำมาจัดเป็นตลาด ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมทการขึ้นมาบริหารจัดการ และให้ไปยื่นเรื่องเสียค่าปรับตามข้อบังคับของกฎหมาย

ในข้อห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ บริเวณถนนสามแยกบ้านหนองปอ หมู่ที่2 ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 10,000บาท ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2560 พรบ.ว่าด้วยการรักษาความสะอาดปรับ 2,000 บาท ที่เทศบาลตำบลบ้านค้อ จากนั้นให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการใช้พื้นที่สาธารณะกับทางเทศบาลตำบลบ้านค้อ และให้ พ่อค้าแม่ค้า เข้ายื่นเรื่องขออนุญาตค้าขายในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งนับจากนั้น พื้นที่ดังกล่าวเทศบาลตำบลบ้านค้อ จะเข้าไปกำกับดูแลให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของกฏหมาย