ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯนครพนม ตรวจสอบสะพานพังใช้การไม่ได้พร้อมตั้งงบประมาณซ่อมแซมด่วน

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายวิทวัส วงศ์เครือศร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมและคณะได้ลงพื้นที่บริเวณสะพานข้ามห้วยบังกอ พื้นที่ตำบลขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม ที่ชำรุดเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้

นายวิทวัส วงศ์เครือศรโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้นำแบบพิมพ์เขียวของสะพานดังกล่าวมาตรวจสอบ อย่างละเอียด พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขให้สะพานสามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม โดยนายวิทวัส กล่าวว่า สะพานดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2559 หลังเปิดใช้งานได้เพียงไม่กี่เดือนก็ชำรุดเสียหายแต่ช่วงนั้นยังอยู่ในระยะรับประกันผลงานของผู้รับเหมา จึงเข้าดำเนินการซ่อมแซมจนสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่ก็ใช้งานได้ไม่กี่ปีสะพานก็ชำรุดเสียหายอีกครั้งหนึ่งและมีสภาพอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า สะพานแห่งนี้ได้ชำรุดจนใช้การไม่ได้มาหลายปีแล้ว ตนจึงได้เชิญส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่มาดูสภาพข้อเท็จจริง ซึ่งพบว่าเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่จะต้องรีบดำเนินการแก้ไข ซึ่งตนจะตั้งงบประมาณปี 2567 ซึ่งเป็นงบประมาณของจังหวัดซึ่งตอนนี้ได้ผ่านวาระแรกของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ซึ่งตนก็จะได้ไปชี้แจงข้อมูลนี้ให้แก่สภาให้ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในวาระถัดไป ซึ่งเบื้องต้นทางสำนักโยธาธิการและผังเมืองได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมไว้ในวงเงินสองล้านบาทซึ่งตนคิดว่าเป็นเงินที่ไม่มากนักกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเมื่อสะพานสามารถใช้งานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามหากงบประมาณได้รับการอนุมัติแล้ว ก่อนที่จะดำเนินการซ่อมแซมจะต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงของตัวตอม่อสะพานทั้งหมดรวมถึงตัวสะพานว่ายังคงมีความแข็งแรงและใช้งานได้ต่อไปหรือไม่เสียก่อน จึงจะดำเนินการซ่อมแซมต่อไป ซึ่งวันนี้ตนและคณะได้ลงพื้นที่มาพบเห็นปัญหาแล้วและพร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป ดังกันหากท่านใดมีปัญหาความเดือดร้อนอะไรให้แจ้งมาที่ตนได้ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล์ ทางหนังสือ หรือทางโทรศัพท์หรือจะเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดแล้วสั่นระฆังร้องทุกข์ก็ได้