ข่าวสังคม

ขอนแก่น Kick off ” เข้มตรวจจับ ปรับจริง ห้ามใช้รถควันดำ เพื่อลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สกัดกั้นห้ามเข้าเขตเมือง ตรวจพบติดป้ายห้ามใช้ชั่วคราว ให้เวลา 30 วันไปแก้ไข เอาจริงหากยังไม่แก้ พร้อมบังคับใช้บทลงโทษสูงสุด

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 26 ม.ค. 2567 ที่ บริเวณหน้าประตูเมือง ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ตรวจจับ ปรับจริง ห้ามใช้รถยนต์ควันดำลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) บูรณาการร่วมทุกหน่วยงานในการตรวจวัดควันดำของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านในด่านตรวจดังกล่าว เพื่อรับมือและลดปัญหาฝุ่นละออง โดยเฉพาะกับฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ซึ่งทางจังหวัด ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอนแก่น ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ปภ.จังหวัดขอนแก่น และสภ.เมืองขอนแก่นได้ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้รถยนต์ควันดำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นขึ้น

นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์สภาพอากาศของจังหวัดขอนแก่นนั้นไม่ได้แย่ จากสถิติปีก่อนพบว่าช่วงนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีแนวโน้มสูงจึงต้องมีการคุมเข้มมลพิษอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเผาอ้อย เผาขยะ หรือการปล่อยควันดำจากยานพาหนะ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ปี 2567 ของรัฐบาล โดยเฉพาะรถบรรทุกรถโดยสารและรถปิคอัพเพื่อสกัดกั้นบนเส้นทางเข้าเมืองเพื่อไม่ให้รถควันดำเข้าไปก่อมลพิษในพื้นที่เขตเมืองที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น ซึ่งการตั้งจุดตรวจในวันนี้พบว่ารถส่วนใหญ่มีควันสีดำ ได้ว่ากล่าวตักเตือนและแนะนำให้แก้ไข อย่างไรก็ตามหากยังคงฝ่าฝืนหรือไม่มีการแก้ไขจะดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาด ขอความร่วมมือเจ้าของยานพาหนะในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ลดมลพิษทางอากาศ เพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน

“โดยการตั้งจุดตรวจวัดควันดำ เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศโดยเลือกตรวจสอบรถกระบะและรถบรรทุกที่มีแนวโน้มว่าจะปล่อยควันดำเกินกว่ากำหนด หากตรวจพบว่ารถมีควันดำจะตักเตือและแนะนำแนวทางแก้ไข จากนั้นจะติดสติกเกอร์ “ห้ามใช้ชั่วคราว” เพื่อให้ผู้ใช้รถกลับไปดูแลบำรุงยานพาหนะให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีก่อนกลับมาใช้งานอีกครั้ง โดยให้เวลาแก้ไข 30 วัน และหากยังคงฝ่าฝืนเจ้าพนักงานขนส่งก็จะทำการแจกใบแดง หรือ ป้ายสัญลักษณ์ห้ามใช้รถเด็ดขาดที่มีสีแดง ติดตั้งในรถตามระเบียบของกฎหมายทันที