ประชาสัมพันธ์

สุรินทร์ หมอใหญ่เตือนไวรัสตับอักเสพ บี-ซี มหันตภัยเงียบ

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสพบีอักเสพและไวรัสอักเสพซีนับเป็นภัยเงียบของทุกภูมิภาคทั่วโลก พบเชื้อไวรัสตับอักเสพบีเรื้อรังประมาณ 257 ล้านคน และผู้ติดเชื้อตับอักเสพซีเรื้อรังประมาณ 71 ล้านคน  สำหรับในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสพบีประมาณ 22-3 ล้านคน และผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสพซี ประมาณ 3-8 แสนคน จะพบมากในผู้มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ทางโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์จึงได้จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจรหาเชื้อไวรัสอักเสพบี และซี มหรรตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้

วันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ที่ ห้องประชุมสระโบราณ ได้มีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลมาเพื่อให้เจาะเลือดตรวจหาเชื้อฯ มีพยาบาลมาเจาะตรวจเลือดเพื่อคัดกรองหาเชื้อไวรัส บ และ เชื้อไวรัสซี โดยมี นายแพทย์ชวมัย  สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสตับอักเสพบี และตับอักเสพซี

นายแพทย์เผด็จ หนูพันธ์ หัวหน้าศูนย์ส่องกล้องโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการให้ความรู้ และตรวจตับสัญจรวัยรัสตับอักเสพบี และซี มหรรตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้ โดยมี นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสุรินฺทร์เป็นประธานเปิด และให้ความรู้เรื่องไวรัสตับอีกเสพบี และ ตับอักเสพซี

พลตำรวจตรี นายแพทย์ จูฑะพทธิ ประธานมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่ามูลนิธิตับแห่งประเทศไทยเป็นองค์การการกุศล บริหารงานโดยคณะอาจารย์แพทย์ จากโรงพยาบาลต่างๆ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ได้จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจรขึ้นเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องและให้ถึงชุมชนมากขี้น โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตับ พร้อมทั้งให้บริการตรวจ คัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสพบี และตับอักเสพซี ให้แก่ประชาชนฟรี รวมทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงจะได้รับการตรวจพังผืดตับ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป และเพื่อกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสพบี และตับอักเสพซีให้หมดปภายในปี พ.ศ.2573

นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ และ นายแพทย์เผด็จ หนูพันธ์ หัวหน้าศูนย์ส่องกล้องโรงพยาบาลสุรินทร์การติดเชื้อไวรัสตับอักเสพบีอักเสพและไวรัสอักเสพซี บอกว่า วัยรัสอักเสพบี และซี นับเป็นภัยเงียบของทุกภูมิภาคทั่วโลก พบเชื้อไวรัสตับอักเสพบีเรื้อรังประมาณ 257 ล้านคน และผู้ติดเชื้อตับอักเสพซีเรื้อรังประมาณ 71 ล้านคน  สำหรับในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสพบีประมาณ 22-3 ล้านคน และผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสพซี ประมาณ 3-8 แสนคน จะพบมากในผู้มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ทางโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์จึงได้จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจรหาเชื้อไวรัสอักเสพบี และซี มหรรตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้