ข่าวสังคม

เลย จัดกิจกรรมจิตอาสาวันทหารผ่านศึก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 ม.ค. 2567 ที่ บริเวณอนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พลเรือน ทหาร อาสาสมัครรักษาดินแดนและประชาชน(พตท.1718) ถนนมลิวรรณ บ้านนาอาน ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. 67 มีนายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พ.อ.ประเสริฐ สิงขรเขียว รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน จิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรม

นายวีระยุทธ สูงตรง รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเลย รายงานว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว / พร้อมกันในวันนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการทำคุณประโยชน์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี และเสี่ยสละ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงวีรกรรม ความทกล้าหาญและความเสียสละของวีรชนและทหารผ่านศึกทุกท่าน ตลอดจนคุณงามความดีที่ได้ช่วยรักษาอธิปไตยของชาติให้ดำรงคงอยู่มาตราบถึงทุกวันนี้ อนุสรณ์สถาน พลเรือน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร รักษาดินแดน และประชาชน 1718 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2517 มีภารกิจ อำนวยการและบังคับการ /ในการดำเนินงานต่อสู้ เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ โดยดำเนินการ ด้านการเมือง และการทหาร ในพื้นที่รับผิดชอบ อันเป็นรอยต่อ 3 จังหวัดคือ จังหวัดเลย อุดรและหนองคาย เพราะในช่วง 2517-2518 ได้เกิดความขัดแย้งทางความคิด และเกิดการแย่งชิงประชาชน เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อ 3 จังหวัดดังกล่าว /เหตุการณ์เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ และทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นอันตรายต่อเอกราช และอธิปไตยของชาติ ทางราชการจึงจัดตั้ง หน่วยผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 เพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาภัยคุกคาม ร่วมกับประชาชน ในพื้นที่ ในรูปแบบ “ไทยอาสาป้องกันชาติ”ขึ้น ในขณะนั้น และด้วยความสามัคคี ทำให้สามารถคลี่คลาย สถานการณ์ให้ดีขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่ง กลับคืนสู่ความสงบในที่สุดและได้เลิกยุบหน่วยฯ เมื่อ 2526 เป็นระยะเวลา 8 ปี การจัดกิจกรรมวันนี้เพื่อระลึกนึกถึงดวงวิญญาณ ของผู้กล้าหาญทั้งหลาย จำนวน 112นาย ที่ได้เสียชีวิต