ข่าวสังคม

นครพนม Big Cleaning day ล้างถนน เก็บขยะ เก็บซากเรือไฟ ตามนโนบาย “หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นเมืองที่ต้องมา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช – หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสงวน จันทร์พรประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning day ทำความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม และปลูกฝังการมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด ตามนโยบาย “หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่” โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดถนนสายหลักของตัวเมืองนครพนม ลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว และดำเนินการเก็บขยะและซากเรือไฟ บริเวณหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ เพื่อให้หาดมีความสะอาดสวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม

โดยมี มณฑลทหารบกที่ 210 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ และส่วนราชการต่างๆ สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก