ข่าวสังคม

ขอนแก่น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน พร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการฟรี

วันที่ 6 ก.พ. 2567 ที่ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 และนายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการฯมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน และจักรยานให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชนบท จังหวัดขอนแก่น

สำหรับการมอบอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 25 ครัวเรือน ตามวัตถุประสงค์ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณการ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณการ (MOU) ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต๊กติ๊ง ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว

ทั้งนี้ได้มอบจักรยาน ในโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” จำนวน 50 คัน กระบอกน้ำ จำนวน 250 ใบ แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน รวม 5 แห่ง เพื่อให้นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางได้ยืมเรียน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเสริมสร้างให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจร เรียนรู้การแบ่งปัน และดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน

พร้อมกันนี้ นางสาวเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมทีมหน่วยแพทย์ฯ ตั้งโต๊ะให้บริการประชาชนฟรี ประกอบด้วย บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่น และบริการตัดผม ฯลฯ โดยมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก