ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ลุยช่วยเหลือผู้ยากไร้ Kalasin Happiness Modle : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

กาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ลุยช่วยเหลือผู้ยากไร้ พื้นที่อ.สหัสขันธ์ 2 ครัวเรือน พร้อมช่วยต่อยอดอาชีพเลี้ยงครอบครัว

นายทรงพล ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์  พร้อมด้วย เหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happiness Modle : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ครัวเรือนยากจน พื้นที่ อ.สหัสขันธ์ 2 ราย โดยมีนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์  ส่วนราชการ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำลงพื้นที่พร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน ข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้กับครัวเรือนยากจนและสอบถามความเป็นอยู่เพื่อให้ความช่วยเหลือระยะยาว

โดยรายแรกคือนายสุระพล  อนุมาตย์ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์  ซึ่งนายสุรพล อยู่ในกลุ่มการช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือนสงเคราะห์ โดยเป็นผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน ได้รับการผ่าตัดเมื่อปี 2563 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้เดือนละ 1,000-2,000 บาท ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีความสามารถในด้านประมง อาศัยอยู่กับพี่ชาย ภาครัฐได้เข้ามาดูแลในการซ่อมแซมบ้านเรือน สร้างห้องน้ำ และให้การดูแลเรื่องอาชีพ มีความประสงค์อยากได้เครื่องมือประกอบอาชีพทางการประมง  รายที่สองครอบครัวของนางสาวบุญมี  ปิตตานัง อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ 5 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์  ซึ่งอยู่ในกลุ่มครัวเรือนพัฒนาต่อได้ มีบุตรที่ 2 คน อายุ 17 ปี และอายุ 8 ปี แยกทางกับสามี ลูกทั้งสองคนไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากไม่มีทุนการศึกษา มีรายได้หลักจากการเป็นพนักงานร้านอาหารวันละ 300 บาท มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีความประสงค์อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือดูแลในเรื่องของพันธุ์ไก่ไข่ และ การซ่อมแซมบ้านเนื่องจากตัวบ้านมีสภาพทรุดโทรมและอยากให้ลูกได้ทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย

               นายทรงพล  ใจกริ่ม กล่าวว่า การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อเป็นการให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้า ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน โดยได้มีการแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพัฒนาต่อได้  กลุ่มทบทวน และกลุ่มสงเคราะห์ โดยจะดูแลในภาพรวมทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์