ข่าวสังคม

อำนาจเจริญ จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567เวลา 09.00 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี ประจำปี 2567 พร้อมทั้งอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อีกทั้งชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนา โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมในพิธี

นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า กองอาสารักษาดินแดน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 70 ปี สำหรับกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยมีกองร้อยอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรง รวมทั้งสิ้น 8 กองร้อย และปัจจุบันมีการสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทั้งจังหวัด จำนวน 139 อัตรา ในอดีตที่ผ่านมา ภารกิจหลักของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน คือการเป็นกองกำลังประจำถิ่น เพื่อต่อสู้และปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ แม้ในปัจจุบันภัยคุกคามจะหมดไปแล้วก็ตาม แต่ภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ก็ยังคงมีปริมาณมากตามสถานการณ์ของบ้านเมือง โดยเฉพาะการช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้เล็งเห็นความสำคัญของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้เสียสละชีวิตปกป้องแผ่นดินไทย และให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนถึงทุกวันนี้ จึงได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ 1. การจัดชุมนุม ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และโอวาทผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 2. การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 47 ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป