ข่าวสังคม

ชาวนครพนม รวมพลังแสดงจุดยืนปกป้องถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในกิจกรรมชาวนครพนมรวมพลังแสดงจุดยืนปกป้องถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ประชาชนชาวนครพนม นักเรียน นักศึกษา หลายร้อยคนเดินทางมาร่วมกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รวมใจแต่งกายด้วย “เสื้อสีม่วง” หรือ “สีเหลือง” มาร่วมใจแสดงพลังให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งแผ่นดิน “นครพนม รัก พระองค์ท่าน”

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธีฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ ถวายแจกันดอกไม้ ผู้ว่าฯ ได้นำกล่าวถวายความจงรักภักดี จากนั้นผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมผู้ร่วมพิธีกล่าวคำว่า “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ทรงพระเจริญ” กล่าว 3 ครั้ง พร้อมกัน