ข่าวสังคม

ขอนแก่น ตั้งจุดตรวจคุมเข้มระงับใช้รถควันดำเกินมาตรฐาน แก้ PM 2.5

วันที่ 1 มี.ค. 2567 ที่บริเวณสวนสาธารณะประตูเมือง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามกิจกรรมโครงการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้รถยนต์ควันดำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นขึ้น โดยการตั้งจุดตรวจวัดควันดำ เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศโดยเลือกตรวจสอบรถกระบะและรถบรรทุกที่มีแนวโน้มว่าจะปล่อยควันดำเกินกว่ากำหนด หากตรวจพบว่ารถมีควันดำจะตักเตือนและแนะนำแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้ใช้รถกลับไปดูแลบำรุงยานพาหนะให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีก่อนกลับมาใช้งาน

จากสถานการณ์สภาพอากาศของจังหวัดขอนแก่นนั้น ช่วงนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีแนวโน้มสูง จึงต้องมีการคุมเข้มมลพิษอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเผาอ้อย เผาขยะ หรือการปล่อยควันดำจะยานพาหนะ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ปี 2567 ของรัฐบาล โดยเฉพาะรถบรรทุกรถโดยสารและรถกระบะ เพื่อสกัดกั้นบนเส้นทางเข้าเมืองเพื่อไม่ให้รถควันดำเข้าไปก่อมลพิษในพื้นที่เขตเมืองที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น