ข่าวสังคม

ขอนแก่น รวมพลังชาววิทยุชุมชนทั่วประเทศร้องนายกฯ ลงนามร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกการประมูลคลื่นวิทยุ รองเลขาธิการนายกฯฝ่ายการเมืองลั่นรับปากภายในเร็ววันนี้ชาววิทยุฯทั่วประเทศจะได้รับข่าวดีแน่นอน

ณ บริเวณหน้า องค์การสหประชาชาติ(UN) ถนนราชดำเนินนอก ใกล้ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)ได้เดินทางมารับหนังสือร้องเรียนจากวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ขอให้ พณฯนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ให้เร่งลงนามรับรองร่างแก้ไข พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทันศ์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อจะได้ส่งกลับไปสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจาก พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับด้วยการเงิน โดยการนำของ นายวรพจพ์ ลัภโต ประธานชมรมเครือข่ายผู้ประกอลบการกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน ซึ่งได้เดินทางมาจากวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ทุกภูมิภาคกว่า 300 สถานี โดยที่ปลายปี 2567 ผู้ทดลองออกอากาศวิทยุชุมชนทุกประเภท 3,132 สถานี นี้จะต้องยุติการการออกอากาศ ตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทันศ์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.จะดำเนินการให้มีการประมูลคลื่นความถี่ในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน ที่จะถึงนี้ เกรงว่าการจัดให้การประมูลดังกล่าวจะสร้างความเดือนร้อนต่อผู้ประกอบการฯรายเล็กซึ่งไม่สามารถประมูลแข่งขันกับนายทุนได้ สร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างแน่นอน ทำให้มีคนตกงานทันที่ที 31,320 คน ดังนั้นทางชมรมเครือข่ายผู้ประกอ บการกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนทั่วประเทศจึงเดินทางมายืนหนังสือ ให้ พณฯนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้ให้เร่งลงนามรับรองร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทันศ์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อจะได้ส่งกลับสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจาก พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับด้วยการเงิน อยากให้รัฐบาลช่วยกำชับทาง กสทช.ให้เลื่อนหรือขยายเวลาการประมูลคลื่นความถี่ออกไปก่อนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุชุมชนทั่วประเทศ

นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เดินทางมารับหนังสือได้กล่าวกับตัวแทนผู้ทดลองออกอากาศวิทยุชุมชนว่า “ เรียนพี่น้องชาวิทยุชุมชนทุกท่าน รัฐบาลได้รับทราบถึงความเดือนร้อนของทุกท่าน ตนในฐานเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)ได้เร่งรัดการเสนอกฎหมายฯนี้ต่อคณะกรรมการเร่งรัฐกฎหมายของรัฐบาลเมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด ตนเองได้กลับไปดูร่างกฎหมายนี้แล้วปรากฏว่ามีกฎหมายรอเข้าสภากว่า 70-80 ฉบับ ในส่วนกฎหมายของเรานี้จะอยู่ท้ายๆกลัวว่าจะช้าเนินนานเกินไปจะไม่ทันการในสิ้นปีนี้ ทาง กสทช.ก็รีบเร่งรัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ในเร็ววัน ตนเองก็จะใช้วิธีเร่งรัดขอร้องวิปรัฐบาลให้มีมติช่วยเลื่อนกฎหมายฯฉบับนี้ขึ้นมาก่อน โดยจะมีการประชุมวิปรัฐบาลในช่วงวันพุธหน้านี้ กฎหมายฉบับนี้ตามข้อบังคับจึงจะมีผลในการบังคับใช้ได้ในอาทิตย์ต่อไปหากฎหมายได้มีมติเข้าสภา ทางด้านพรรคเพื่อไทยได้รับทราบเรื่องความเดือนร้องของพี่น้องวิทยุชุมชนจะได้นำไปบอกกล่าวให้วิปรัฐบาลและพรรคร่วมทุกพรรคให้มีมติเลื่อนกฎหมายดังกล่าว ขอสร้างความมั่นใจว่าทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้รับทราบถึงความเร่งด่วนและความเดือนร้อนของพี่น้องทุกท่าน แม้จะเป็นร่าง พ.ร.บ.ด้านการเงิน 1 ฉบับ จะทำให้เร็วที่สุด ถ้าหากกฎหมายนี้เข้าสภาแล้วต้องมีการชะลอการประมูลคลื่นความถี่ออกไปก่อนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ตนเองมั่นใจว่าเสียงของรัฐบาล 314 เสียง ต้องช่วยดันร่างกฎหมายฉบับนี้ให้เข้าในการพิจารณาในสภาโดยเร็วแน่นอนพี่น้องวิทยุชุมชนทั่วประเทศสบายใจได้ หากไม่เป็นไปตามที่ตนพูดของให้พี่น้องผู้ทดลองออกอากาศวิทยุชุมชนทั่วประเทศมาบุกสภาได้เลย โดยตนเองจะเป็นผู้นำด้วยตนเอง”นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยถ้อยคำที่หนักแน่นกับตัวแทนผู้ทดลองออกอากาศวิทยุชุมชนทั่วประเทศ

ด้านนายวรพจน์ สักโต ประธานชมรมเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จะดำเนินการให้มีการ ประมูลคลื่นความถี่ เพื่อออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลองออกอากาศ (วิทยุชุมชน) ประเภทบริการธุรกิจ ในปี 2567 นี้ ซึ่งผู้ทดลองออกอากาศดังกล่าวที่มีอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 3,132 สถานี ได้เรียกร้องให้มีการยกเลิกประมูลคลื่นความถี่มาอย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นว่าหากให้มีการประมูลคลื่นความถี่แล้ว จะส่งผล กระทบต่อระบบการสื่อสารและการรับฟังข่าวสารของประชาชนในท้องถิ่น ภาคประชาคม องค์กรในท้องถิ่น เสียโอกาสในการ สื่อสารสำหรับการพัฒนาและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่ผ่านด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนในท้องถิ่นจะไม่ได้รับการตอบสนอง ประกอบกับสถานีวิทยุทดลองออกอากาศดังกล่าว เป็นการประกอบกิจการขนาด เล็กของชุมชนโดยคนในชุมชน ที่มีกำลังส่งต่ำ รัศมีการส่งกระจายเสียงไปในระยะไม่ไกล (ไม่เกิน 20 กิโลเมตร) รวมทั้งผู้ทดลอง ออกอากาศ มีความตั้งใจในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนท้องถิ่นก็จะหายไป เพราะผู้ที่ชนะการประมูลย่อมจะแสวงหากำไร มากกว่าการบริการชุมชนท้องถิ่น หากให้มีการประมูลคลื่นความถี่ ก็จะไม่มีโอกาสที่จะชนะการประมูล เนื่องด้วยหลักการการ ประมูล เป็นระบบที่เอื้อให้กับผู้ที่มีทุนทรัพย์มาก อันจะส่งผลให้กลุ่มทุนเข้าครอบงำสื่อและคลื่นความถี่ได้ การเรียกร้องให้มีการยกเลิกการประมูลคลื่นความถี่นั้น ได้ดำเนินการมาถึงขั้นเสนอร่างแก้ไขกฎหมาย เข้าสู่สภา ผู้แทนราษฎรแล้วโดยพรรคเพื่อไทย แต่เนื่องจากร่างแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ เป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน ที่จะต้องให้ นายกรัฐมนตรีลงนามรับรอง ก่อนที่จะส่งกลับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

ผู้ทดลองออกอากาศเห็นว่า หากการพิจารณาให้การรับรองร่างแก้ไขกฎหมายของนายกรัฐมนตรี ล่าช้าออกไป มากกว่านี้ จะไม่ทันการณ์ตามที่ กสทช.กำหนด จึงรวมกันมาร้องขอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้โปรดพิจารณาเร่ง ดำเนินการให้การรับรองและส่งกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าสู่การพิจารณาต่อไป และหากรัฐบาลเห็นว่าร่าง กฎหมายดังกล่าว มีความสำคัญต่อระบบการสื่อสารด้านกิจการกระจายเสียงในชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล และแก้ปัญหาความเดือดร้อนและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น แต่เนื่องจากติดที่เงื่อนเวลาและกระบวนการขั้นตอนในการ พิจารณากฎหมาย ก็ขอให้รัฐบาลได้ประสานงานหรือสั่งการ เพื่อให้มีการเลื่อนหรือขยายเวลาการประมูลคลื่นความถี่ ออกไปก่อน จนกว่าการพิจารณากฎหมายจะแล้วเสร็จ ตนเองอยากจะฝากไปถึงพี่น้องผู้ทดลองออกอากาศวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ไม่ว่าทุกท่านจะสังกัดสมาคม ชมรม ใดหากทุกท่านนิ่งนอนใจไม่ออกมาแสดงตน รอวันเวลาที่ทาง กสทช.นำคลื่นความถี่ออกการประมูลคลื่น คงจะต้องคืนคลื่นความถี่และเปลี่ยนอาชีพเป็นลำดับต่อไป”นายวรพจน์ สักโต ประธานชมรมเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนกล่าวทิ้งท้าย