ข่าวสังคม

มุกดาหาร อำเภอดอนตาล ร่วมบูรณาการปิดสวิตช์ไฟป่าที่อุทยานภูสะดอกบัว

อำเภอดอนตาล ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปิดสวิตช์ไฟป่าที่อุทยานภูสะดอกบัว เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองมลพิษทางอากาศขนาดเล็ก หรือ PM 2.5

วันที่ 9 มีนาคม 2567 ภายใต้การอำนวยการของนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการให้นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล ได้ร่วมกิจกรรมปิดสวิตช์ไฟป่า ณ อุทยานภูสะดอกบัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งสามจังหวัดได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ ปล่อยขบวนแถวออกกวาดล้างดับไฟป่า ประชุมระดมสมองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนของ ทั้งสามจังหวัด เพื่อหาแนวทางมาตรการหยุดยั้งการลักลอบเผาป่าอย่างเป็นรูปธรรม ได้ออกตรวจสภาพพื้นที่ป่าบริเวณบริเวณภูผาด่างซึ่งอยู่ในเขตอุทยานภูสะดอกบัวทางด้านทิศเหนือร่วมกับกำนันตำบลเหล่าหมีและ อปพร. อบต. เหล่าหมี เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข

โดยได้ออกหนังสือแจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประกาศรณรงค์เรื่องการห้ามเผาป่า และมอบหมาย ภารกิจให้ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน อปท. ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ภูสะดอกบัว ดำเนินการ ลงพื้นที่พบปะกับพรานป่า และพี่น้องประชาชนที่มีที่ทำกินติดกับเขตอุทยานโดยรอบทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในผลเสียหายที่จะเกิดแก่หมู่บ้านชุมชนหากเกิดการเผาป่า ช่วยแจ้งเบาะแสผู้ที่เข้าไปเผาป่า

จากนั้นพบปะนักเรียนตามสถานศึกษาเพื่อ ปลูกฝัง ให้ความรู้ในเรื่องประโยชน์ของป่า และความเสียหายที่เกิดจากการเผาป่า และแนะนำให้นำความรู้ที่ได้รับไปแจ้งผู้ปกครองให้เข้าใจอีกทางหนึ่งด้วย

ต่อมาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเกิดไฟไหม้ป่าบริเวณภูซ้ง นายมีชัย สายรัฐ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.ป่าไร่ได้นำคณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วยอาสาสมัครไฟป่าบ้านนาทาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัย อบต.ป่าไร่ เข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานภูสระดอกบัว เพื่อร่วมกันดับไฟป่าบริเวณภูซ้ง ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานภูสระดอกบัว จนสถาณการณ์ไฟป่าได้คลี่คลายลง..