ข่าวสังคม

ขอนแก่น”เยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ รอบพื้นที่เสด็จฯ สร้างความสุขให้ประชาชน”

พ.อ.วีรเทพ การุณรอบดุล เสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 ขอนแก่น นำกำลังจิตอาสา 904 จิตอาสา พระราชทาน ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก รพ.ค่ายศรีพัชรินทร พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้นำชุมชน อสม. ลงพื้นที่ชุมชนบ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ ตรวจประเมินภาวะสุขภาพ มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยจำนวน 4 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างความสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่หมายเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศกิตติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้งของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 6 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ในวันที่ 3 เม.ย. 67