ข่าวสังคม

บุรีรัมย์ แล้งหนักสระผลิตประปา 3 หมู่บ้านแห้งขอดชาวบ้านกว่า 700 ครัวเรือนเดือดร้อน อบต.เร่งสูบผันน้ำช่วยเหลือ

แล้งหนักสระผลิตประปา 3 หมู่บ้าน ต.โคกล่าม จ.บุรีรัมย์ แห้งขอดกระทบชาวบ้านกว่า 700 ครัวเรือนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค อบต.ต้องใช้เครื่องสูบน้ำระยะใกล้จากชลประทานเร่งสูบผันน้ำเติมสระผลิตประปาบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมประสานขอเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงจาก ปภ.โคราช สูบดึงน้ำจากอ่างห้วยใหญ่เพิ่มเติมเพื่อให้มีน้ำเพียงพอผลิตประปาพ้นแล้งปีนี้

(7 พ.ค.67) นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ได้นำเจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้าน พร้อมเครื่องสูบน้ำระยะใกล้ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ ไปสูบผันน้ำจากประมงไปเติมสระน้ำกลางหมู่บ้านโคกล่าม พร้อมทั้งนำรถดับเพลิงบรรทุกน้ำจากสระห้วยน้อยไปเติมถังผลิตประปาบ้านหนองโดนน้อย และบ้านสระคูณ เพื่อให้มีน้ำสำหรับผลิตประปาให้ประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้านได้ใช้อุปโภคบริโภค เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เนื่องจากสระน้ำที่ใช้ผลิตประปาทั้ง 3 หมู่บ้าน คือบ้านโคกล่าม บ้านหนองโดนน้อย และบ้านสระคูณ มีสภาพแห้งขอดจนไม่มีน้ำผลิตประปาบริการประชาชนได้ ทำให้ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านกว่า 700 ครัวเรือน ประชากรกว่า 2,000 คน ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ทาง อบต.โคกล่าม ยังได้ประสานขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง หรือเครื่องสูบน้ำระยะไกล จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา เพื่อมาทำการสูบดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ไปเติมสระบ้านสระคูณ และสูบต่อไปยังสระบ้านหนองโดนน้อยด้วย เพื่อให้มีน้ำไว้ผลิตประปาไปจนสิ้นสุดฤดูแล้งนี้

นายก อบต.โคกล่าม บอกว่า ปีนี้ประสบปัญหาภัยแล้งหนักที่สุดในรอบเกือบ 10 ปี จนน้ำในสระที่ใช้สำหรับผลิตประปาหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านแห้งขอด จนไม่มีน้ำผลิตประปา ทาง อบต.ก็หาทางช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่ ทั้งขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมาสูบผันน้ำ และนำรถไปบรรทุกน้ำเติมถังผลิตประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ได้มีน้ำอุปโภคบริโภคไปตลอดหน้าแล้งนี้ ส่วนการแก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาว ทาง อบต.ก็จะเสนอของบประมาณมาดำเนินการขุดลอกสระน้ำผลิตประปาหมู่บ้าน ให้สามารถจุน้ำได้มากขึ้นกว่าปกติ จะได้มีน้ำไว้ผลิตประปาได้อย่างเพียงพอ