ข่าวสังคม

ยโสธร มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุพัดบ้านเรือนเสียหาย

จังหวัดยโสธร มอบสิ่งของแก่ผู้ประสบวาตภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน 11 หลัง ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลเขื่อนคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร นายอำเภอเมืองยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัยและครอบครัวที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน มีทั้งได้รับความเสียหายบางส่วนและเสียหายทั้งหลัง จำนวน 11 หลัง

เนื่องด้วยอำเภอเมืองยโสธร ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 15.00 น. ได้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงพัดหลังคาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนพังเสียหาย ทั้งเสียหายบางส่วนและเสียหายทั้งหลัง จำนวน 11 หลัง ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่พักอาศัย และยังโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากพายฤดูร้อนดังกล่าว

ในการนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจและช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่ประสบภัยและได้รับความเดือดร้อน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นกำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป