ข่าวสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 3 บ้านป่าเตย ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารในฐานะ ประธานกรรมการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดมุกดาหาร เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย เพื่อให้กำลังใจ ปลอบขวัญ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีราษฎร บ้านป่าเตย หมู่3 หมู่ 5 และหมู่ 12 ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนบ้านเรือนได้รับความเสียหายรับสิ่งของพระราชทานจำนวน 79 ราย ซึ่งมีบ้านเรือนเสียหายหนัก จำนวน 5 ราย ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานประชาชนยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

นอกจากนี้เหล่ากาชาด และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ยังมอบเงินสด สิ่งของ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และยังมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร องค์กรปกครองส่วน และจิตอาสา ให้ความช่วยเหลือตามภารกิจ และซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ได้รายงาน ว่าเมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.30 น. เกิดเหตุพายุฤดูร้อนลมกันกรรโชกแรงและมีฝนตกทำให้บ้านเรือนราษฎรในในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร ได้รับความเสียหาย ได้แก่ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย บ้านป่าเตย จำนวน 79 ราย ,บ้านสมสะอาด 25 ราย และในพื้นที่ อ.เมืองมุกดาหาร ได้แก่ ตำบลคำป่าหลาย 6 ราย และ ตำบลป่าไร่อำเภอดอนตาล 3 ราย ซึ่งประชาชนที่ประสบวาตภัยได้รับสิ่งของพระราชทานทุกราย ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ .