ข่าวสังคม

เรือนจำกลางขอนแก่น รับมอบพันธุ์กล้าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เขตชุมชนเมือง ตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติในหลวง ครบ 6 รอบ ผู้ว่าฯเผยปีนี้สร้างฝายเก็บน้ำทั้งจังหวัด 73 จุดแก้ภัยแล้งอย่างยั่งยืน


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 พ.ค.2567 ที่ เรือนจำกลางขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ในโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.2567 ซึ่งกรมราชทัณฑ์โดยเรือนจำกลางขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิกรรมขึ้นร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรม ,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหาวโรกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.2567 โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ต้องขังเข้าร่วมรับมอบต้นไม้สำหรับการนำไปปลูกในพื้นที่เป้าหมายอย่างพร้อมเพรียงนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่นทุบสถิติสภาพอากาศที่ร้อนจัดในปีนี้หลังพบว่าในเดือน เม.ย.ที่ผ่านมาอุณหภูมิพุ่งสูงกว่า 43 องศาฯและนักวิชาการคาดการณ์ว่าจะเป้นในลักษณธเช่นนี้ในช่วงหน้ร้อนแบบนี้ต่อไป ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มป่าต้นน้ำ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างมาก อย่างน้อยที่สุดคือการเพิ่มร่มเงาให้เกิดขึ้น ในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการโครงการสร้างฝายซีเมนท์ทั้งสิ้น 66 แห่ง และในปีนี้ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้ได้ทั้ง 26 อำเภอครบ รวม 73 แห่งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระงคืท่านทรงเจริญพระชมนายุครบ 72 พรรษา

“ การปลูกต้นไม้ที่สำคัญที่สุดและให้โตไว คือการปลูกในฤดูฝน ดังนั้นในช่วงฤดูฝนนี้จังหวัดได้กำหนดแผนคิกออฟ 1 คน1 ต้นฝนนี้ด้วยการระดมปลูกต้นไม้ในทุกพื้นที่ ซึ่งก็จะสร้างร่มเงา คืนพื้นที่ป่าและทำในสิ่งที่ควรจะทำเพื่อไม่ให้ลูกหลานมาว่าเราได้ว่าทำไมไม่ร่วมกันรักษาผืนป่า หรือการสร้างพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นจากรุ่นสู่รุ่น”

ขณะที่ นายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.2567 กระทรวงยุติธรมโดยกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินกิจกรรมขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการจัดกิจกรมสาธารณประโยชน์ ให้ผู้ที่ก้าวพลาดได้มีโอกาสบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบริการสังคม อันจะเป็นการชดเชยความผิดที่ได้กระทำให้กับสังคมโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ดังนั้นต้นไม้ที่ได้รับมอบวันนี้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปปลูกในพื้นที่จัดตั้งเรือนจำชั่วคราวโนนทอง ในพื้นที่รวมว่า89 ไร่ และการนำไปปลูกในพื้นที่เรือนจำ อ.พล,พื้นที่ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น รวมไปถึงพื้นที่เป้าหมายที่ผู้ที่ถูกคุมขัง และผู้ที่ถูกควบคุมในศูนย์ฝึกอบรมฯหรือสถานพินิจฯ จะร่วมกันดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี