ข่าวสังคม

ขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริตรวจ เยี่ยมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.23

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.67 เวลา 08.30 น. พ.อ. ยุทธนา มหาวัน รอง ผบ.มทบ.23 ให้การต้อนรับ นายประวิทย์ บุญมี ผอ.ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.23 โดยมี พ.อ.จตุพงษ์ พลเสน ผบ.พัน.มทบ.23/หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.23 บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน รวมทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช สนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือ” ซึ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริและคณะได้ให้คำแนะนำ ในการเตรียมการเพาะปลูก เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ ทั้งในส่วนของการเตรียมดินการกำจัดศัตรูและโรคพืช รวมทั้งการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิด ในโอกาสนี้ ผอ.ศูนย์ฯ ได้มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์1 ให้หน่วยได้ทำการปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อไป