ข่าวสังคม

มูลนิธิปอเต๊กตึ้ง ร่วมกับสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยแล้ง 2567

วันที่ 23 พ.ค. 2567 ที่บริเวณชั้นล่าง สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผวจ.นครพนม เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2567 โดยมี นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัยมูลนิธิป่อเต็กติ้ง นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมในพิธีฯ

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2567 มูลนิธิปอเต็กตึ้งร่วมกับสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม กำหนดการ แจกเครื่องอุปโภค-บริโภค ผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2567 โดยกำหนดแจก จำนวน 3 จุด คือ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม 200 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 200 ชุด เทศบาลตำบลเวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 400 ชุด มอบเครื่องอุปโภค บริโภครวมทั้งหมด จำนวน 800 ชุด ในชุดประกอบด้วยน้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันปาล์ม น้ำปลา ข้าวสาร ฯลฯ

นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง กล่าวว่า การแจกน้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค-บริโภค ผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2567 จังหวัดนครพนมได้ประสบกับภัยแล้งและสภาวะที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสูงถึง 40 องศา ประชาชนตามอำเภอต่าง ๆ ประสบกับภัยแล้งเป็นประจำ มูลนิธิปอเต็กตึ๊งร่วมกับสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม ได้เล็งเห็นถึงสภาวะความเดือดของพี่น้องประชาชน จึงได้จัดทำโครงการบรรเทาความเดือดร้อนโดยจัดหาน้ำดื่มพร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค มาแจกจ่ายแก่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อน ณ บริเวณเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 200 ชุด

นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา อุปนายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้มาร่วมในพิธีเปิดโครงการแจกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภค-บริโภค ป้องกันภัยแล้ง ประจำปี 2567 กระผมและคณะกรรมการเป็นตัวแทนสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม มาร่วมแจกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภค-บริโภค
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ขอขอบคุณ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณะภัยมูลนิธิปอเต็กดึ๊งพร้อมคณะ ที่ได้จัดทำโครงการฯ ขอขอบคุณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้คัดเลือกผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวกจนทำให้กิจกรรมในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ และขอขอบคุณคณะกรรมการ สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนมทุกท่านที่ได้ประสานงานและได้ออกมาร่วมโครงการแจกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภค-บริโภค ป้องกันภัยแล้งประจำปี 2567 ในครั้งนี้