ข่าวสังคม

“เจ้นาง” วันเพ็ญ เศรษฐรักษา นำอสม.ปูพรมชวนชาวบ้านฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

“เจ้นาง” วันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ อสม.ทุกหมู่บ้าน เดินสายเคาะประตูบ้านรณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสูงสุดของจังหวัด พร้อมจัดผ้าป่ามอบประกันภัยโควิด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ อสม.ซึ่งเป็นด่านหน้า สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง ขณะที่ อสม.ขานรับพร้อมฉีด และลุยเคาะประตูบ้านชวนกันฉีดวัคซีนทุกครัวเรือน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียว ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อสม. และร่วมกันเร่งรณรงค์ชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และระดมแรงศรัทธาจากหลายภาคส่วนจัดผ้าป่ารับมอบประกันภัยโควิด ให้อสม.ในพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอยางตลาด ร่วมให้ความรู้ ให้กับ อสม.จากนั้น ร่วมกันเดินเคาะประตูบ้าน เพื่อเชิญชวนประชาชนโดยกลุ่มผู้สูงอายุ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

โดยการลงพื้นที่ดังกล่าว นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษาและคณะ ได้ร่วมกันเดินเคาะประตูบ้าน เพื่อเชิญชวนชาวบ้าน ทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุ เยาวชน ประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ให้มากๆเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด โดยการปูพรมในพื้นที่ ต.หนองตอกแป้น ต.หนองอิเฒ่า และ ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้มีเป้าหมายเดินทางไปอีกหลายตำบล เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงมากที่สุด

นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา กล่าวว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อโควิด-19 รอบที่ 3 ซึ่งเขตพื้นที่อำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พบผู้ป่วยยืนยันได้รับเชื้อถึง 34 คนจากจำนวน 99 คน ถึงแม้ผู้ป่วยจะหายดีและส่งตัวกลับบ้านแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นประเด็นที่ทุกคนยังต้องตระหนัก และไม่ประมาท การ์ดไม่ตก อย่างไรก็ตามด้วยความเป็นห่วงสุขภาพของพี่น้องประชาชน ปลอดภัยจากการได้รับเชื้อโควิด-19 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายให้ตนพร้อมคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ อสม.และชาวบ้าน ในการป้องกันการติดเชื้อ โดยร่วมมือปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

นางวันเพ็ญกล่าวอีกว่า ในการลงพื้นที่ดังกล่าว ยังได้รณรงค์ ให้อสม. ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าที่มีส่วนสำคัญในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด อย่างทั่วถึงทุกคน นอกจากนี้ยังได้มอบหมายภารกิจสำคัญ ในการเชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือน ร่วมลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโดยพร้อมเพรียงกัน อย่างน้อยก็เพื่อตัวเรา ชุมชนของเรา และสังคมไทย รอดพ้นจากสถานการณ์โควิด พร้อมกันนี้ยังระดมแรงกายแรงใจจากญาติสนิทมิตรสหายและเพื่อนพ้องน้องพี่รวมถึงหน่วยงานต่างๆมอบประกันภัยโควิดให้กับอสม.ทุกคน ที่ลงทะเบียนสมัครประกันชีวิตโควิดอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อสม.ซึ่งเป็นนักรบด่านหน้า โดยจากการลงพื้นที่ อสม.และชาวบ้าน ตื่นตัว และให้การตอบรับที่จะฉัดวัคซีนเป็นอย่างดียิ่ง

ด้านนางเครือจิตร ภูแซมแสง อสม.บ้านกุดสังข์ หมู่ 4 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังจากได้รับความรู้ เพื่อเชิญชวนชาวบ้านลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และลงทะเบียนสมัครประกันภัยโควิด ดังกล่าว ก็จะได้นำไปบอกต่อชาวบ้าน ให้ร่วมลงทะเบียนกันมากที่สุด ตามเป้าหมาย 70 % ตามที่ทางจังหวัดตั้งไว้ สำหรับตนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้ว โดยก่อนเข้ารับการฉีดมีการเตรียมตัวตามคำแนะนำของคุณหมออย่างดี หลังการฉีดและร่างกายมีการปรับตัว ก็ไม่มีปัญหาอะไร ไม่มีผลข้างเคียง ก็สามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้ตามปกติ ฉีดแล้วรู้สึกดี มีความปลอดภัย ไม่มีอาการข้างเคียง ซึ่งจะนำไปบอกต่อและประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านร่วมกันฉีดให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้กับตัวเอง และยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-16 รอบ 3 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ล่าสุด วันนี้พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 3 ราย หายป่วยวันนี้ 1 ราย รวมผู้ป่วยยืนยัน 99 ราย กำลังรักษา 32 ราย หายป่วยและส่งตัวกลับบ้านแล้ว 66 ราย และเสียชีวิต 1 ราย