ข่าวสังคม

บุรีรัมย์ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมฯกัมพูชาเยี่ยมชมวัดภูม่านฟ้าลดความเข้าใจคลาดเคลื่อนสร้างเลียนแบบนครวัด

ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลการสร้างสถาปัตยกรรมวัดภูม่านฟ้า พร้อมหารือร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับกัมพูชา หลังเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในกระแสโซเชียลสร้างเลียนแบบนครวัด

วันนี้ (31 พ.ค. 67) Mr. Long Ponnasirivath (นายลอง พลศิริวัธ) ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์การอัปสราแห่งชาติและคณะ เดินทางมายังวัดพระพุทธบาทศิลา หรือ (วัดภูม่านฟ้า) ที่ ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลการสร้างวัดพระพุทธบาทศิลา ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมของไทย โดยมี นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายจำเริญ แหวนเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมหารือในด้านการพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ เกี่ยวกับประเด็นการก่อสร้างวัดพระพุทธบาทศิลา (วัดภูม่านฟ้า)

การมาเยือนของผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ จากราชอาณาจักรกัมพูชาครั้งนี้ ทางผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ได้ร่วมลงพื้นที่ด้วย และได้นำคณะจากราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเยี่ยมชม ปราสาทเมืองต่ำ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ก่อนจะเยี่ยมชมสิ่งปลูกสร้างของวัดพระพุทธบาทศิลา จ.บุรีรัมย์ ทั้งร่วมหารือกันถึงแนวทางการสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

โดยภายหลังการเยี่ยมชมสิ่งปลูกสร้างของวัดพระพุทธบาทศิลา จ.บุรีรัมย์ ทางกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ชื่นชมสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างของวัด พบว่าวัดพระพุทธบาทศิลา ไม่มีเจตนาลอกเลียนแบบปราสาทนครวัดของกัมพูชา เพียงแต่เป็นสถาปัตยกรรมที่เกิดจากวัฒนธรรมร่วมเท่านั้น หลังจากนี้จะได้ไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน ในราชอาณาจักรกัมพูชาต่อไป
นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องจากประเด็นรูปแบบของการก่อสร้างวัดเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน ที่อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงขอฝากไปยังประชาชน นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของวัดพระพุทธบาทศิลา ขอให้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า วัดพระพุทธบาทศิลา ก่อสร้างในรูปแบบของวัฒนธรรมร่วมสมัย การก่อสร้างนี้เกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาเพื่อสร้างถวายเป็นพุทธบูชาเป็นสำคัญ ปัจจุบันการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ แต่ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมบ้างแล้ว แต่หากก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เชื่อว่าวัดพรพุทธบาทศิลา หรือ “วัดภูม่านฟ้า” จะเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของ จ.บุรีรัมย์