ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ นครพนม นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันที่ 3 มิ.ย. 2567 เวลา 07.00 น. ที่วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 มีพระราชสิริวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานสงฆ์ มีนางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ลงนามถวายพระพร กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจริญพระพทุธมนต์เฉลิมพระเกียรติ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตแด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 47 รูป เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเพื่อนำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดนครพนม

ในเวลา 16.30 น. จังหวัดนครพนมกำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม จึงขอเชิญชวนชาวนครพนมทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน