ข่าวสังคม

อำนาจเจริญ ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

วันนี้ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ พระครูถาวรศาสนคุณ เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 47 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

โดยมี นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นางสุขสมรวย วันทนียกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต1 พรรคภูมิใจไทย และ นางญานีนาถ เข็มนาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ เขต2 พรรคภูมิใจไทย นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูษิต น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นอเนกประการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตรอันงดงาม ทั้งได้ตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชน