ข่าวสังคม

วันวิสาขบูชาชาวพุทธกาฬสินธุ์ทำบุญต่อยอดพระพุทธศาสนาสวดมนต์รตนสูตร

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัยไทยธรรม ต่อยอดพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2564 พร้อมน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์มากว่า 2500 ปี

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.30 น.ที่วัดประชานิยม เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมีการร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีประชาชน นำข้าวสาร อาหารแห้ง ปัจจัยไทยธรรม ร่วมใส่บาตร และบริจาคทำบุญ ถวายพระภิกษุ เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา และต่อยอดบวรพระพุทธศาสนา จากนั้นรวมกันสวดมนต์บทรตนสูตร เพื่อขับไล่โรคร้ายโควิท ทั้งนี้ คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ร่วมทำบุญ ต่างปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยใส่หน้ากากผ้า ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ และรักษาระยะห่าง

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ ทั้ง 3 ประการ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกัน คือในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์มากว่า 2500 ปี

โดยแต่ละวัดจะประกอบกิจกรรมและพิธี ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เพื่อให้ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา และการเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ที่เป็นหลักสำคัญและสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆคือรักษาศีล 5 และที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาคือทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว