ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เล็งตั้งโรงพยาบาลสนามชุมชนตำบลรองรับประชาชนกลับมารักษาโควิด

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า พร้อมติดตามการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชุมชนประจำตำบล หรือสถานที่แยกกันกันตัวในชุมชน(Community isolation) เพื่อรองรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ประสงค์กลับมารักษาโควิด-19 ที่บ้าน ขณะที่สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ป่วยรายใหม่ 136 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมจำนวน 2,054 ราย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางลงพื้นตำบลหนองสอ และตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า และติดตามความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชุมชนประจำตำบล หรือศูนย์ดูแล COVID-19 ที่เป็นสถานที่แยกกักกันตัวในชุมชน (Community isolation) เตรียมพร้อมรองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง หรือผู้ป่วยระดับสีเขียว โดยมีนายสถาพร ฉายประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่รพ.สต.และอสม.ในตำบลลำคลองและตำบลหนองสอให้การต้อนรับและรายงานความพร้อม

นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามชุมชนประจำตำบลของจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือศูนย์ดูแล COVID-19 ที่เป็นสถานที่แยกกักกันตัวในชุมชน (Community isolation) จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีประชาชนขอเดินทางกลับมารักษาในภูมิลำเนา และเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจำนวนมาก ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ทั้ง 18 อำเภอ มีไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ได้ให้นายอำเภอบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชุมชนประจำตำบล (Community isolation) ให้ครอบคลุมในทุกตำบล เพื่อช่วยดูแลผู้ป่วย ลดการแพร่ระบาดเชื้อในชุมชน และลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล โดยสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างทั่งถึง รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อีกด้วย

ขณะที่ สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 136 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ขอกลับมารักษาในภูมิลำเนา 34 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ระหว่างกักตัว จำนวน 94 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน 5 ราย และตรวจพบจากระบบอื่นๆ 3 ราย โดยสถิติมีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,054 ราย อยู่ระหว่างการรักษาจำนวน 1,424 ราย วันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายสามารถกลับบ้านได้แล้ว 48 ราย รวมหายป่วยสะสมจำนวน 621 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 33 ปี สัญชาติลาว ซึ่งขณะป่วยอาศัยอยู่ที่ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมผู้เสียชีวิตสะสม 9 ราย