ข่าวสังคม

ผู้นำสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ เติมพลังบุคลากรการแพทย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

คณะกรรมการผู้นำสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบข้าวกล่อง  น้ำดื่ม น้ำชา กาแฟ ให้บุคลากรแพทย์ เพื่อบำรุงขวัญ กำลังใจ เป็นการเติมพลังให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันที่ 6 กันยายน 2564 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มอบหมายนางอภิวันทน์ ไทยงามศิลป์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขา จ.กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนรับมอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม น้ำชา กาแฟ  จากนางอรนุช เยี่ยมสมบัติ ประธานชมรมผู้นำสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ และคณะกรรมการฯ ที่นำมามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่อำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน ที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนางอรทัย ศรีทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าทีมโรงพยาบาลสนามวัคซีน รพ.กาฬสินธุ์ และนายศิวกุล นาถ้ำพลอย หัวหน้างานสุขศึกษา  รพ.กาฬสินธุ์ ร่วมรับมอบ

นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ ประธานชมรมผู้นำสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ได้กำหนดให้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งที่ลงทะเบียนกับแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมและแจ้งความประสงค์ไว้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  รวมทั้งเข้ามารับการฉีดแบบวอล์ค-อิน ซึ่งมีประชาชนทั่วไป มารับบริการฉีดวัคซีนวันละประมาณ 500-600 คน

นางอรนุชกล่าวอีกว่า เพื่อการมีส่วนร่วมกับส่วนราชการ และถือเป็นอีกภารกิจหนึ่ง ของชมรมผู้นำสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ ในส่วนของการร่วมด้วยช่วยกันดูแลสังคมในโอกาสต่างๆ จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการชมรมผู้นำสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สำหรับจัดหาอาหาร เป็นข้าวกล่อง น้ำดื่ม น้ำชา กาแฟ จำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นการบริจาคสมทบกับส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆ ที่จัดหาและนำมามอบให้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และถือเป็นอีกส่วนหนึ่งในการเติมพลังให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม สำหรับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในวันนี้ มีประชาชนทั่วไปมารับบริการฉีดวัคซีนจำนวน 600 คน เป็นการฉีดวัคซีนทั้งซิโนแวคเข็มแรก, ฉีดในกลุ่มแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 และฉีดไขว้ระหว่างซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งเดินทางมารับการฉีดวัคซีนตามนัด และฉีดแบบวอล์ค-อิน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย