ข่าวสังคม

จิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังสร้างบ้านผู้ยากไร้

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมผู้พ้นโทษในโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง บ้านหนองแปน ที่ใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเอง ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และร่วมกับกลุ่มพลังบวร สร้างบ้านให้กับนางวิลัย มาศงามเมือง อายุ 81 ปี ได้มีบ้านของตนเอง

                เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะหัวหน้าศูนย์จิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์  นายธนทร ศรีนาค  หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายกรชวาลวิชญ์  ชัยพีรวัส  ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์ นายนพพงษ์ วงษ์เสนา ปลัดอาวุโสอำเภอกมลาไสย   ได้เดินทางที่บ้านหนองแปน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน  อำเภอกมลไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจนายศุภมิตร นาทองรัตน์ ผู้พ้นโทษ ในโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง  ที่ได้ปรับพื้นที่นาให้ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันได้เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ทำนา ปลูกผักสวนครัว เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว เหลือกินก็นำไปขายสร้างรายได้ให้กับตนเอง ชีวิตมีความสุข  ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาในสระน้ำด้วย

                จากนั้น จิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับกลุ่มพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน นำโดยพระครูวิจัยธรรมโกวิทและคณะ  พร้อมด้วยกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแปน  และประชาชนจิตอาสา ร่วมสร้างบ้านให้กับนางวิลัย มาศงามเมือง อายุ 81 ปี ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ อยู่ในโครงการ KHM กลุ่มสงเคราะห์  ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเนื่องจากบุตรสาวเอาบ้านไปจำนองและถูกไล่ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่กับหลาน อายุ 11 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีลูก 2 คน แยกย้ายไปมีครอบครัวและอาศัยอยู่กับครอบครัว โดยได้รับเงินผู้สูงอายุเดือนละ 800 บาท เงินผู้พิการเดือนละ 800 บาท พร้อมนี้ได้มอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  สิ่งของอุปโภค-บริโภคด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 16/09/2021 16:32 น. by อินทรีภูพาน