ข่าวสังคม

พส.เมืองน้ำดำไลฟ์สดสอนธรรมะ จอบซอม ออนไลน์

เจ้าอาวาสวัดป่าชัยมงคล ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดไลฟ์สดเดี่ยวปฏิบัติธรรม (จอบซอม) ออนไลน์ อยู่บ้านสร้างบุญ เพิ่มพูนกุศล เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตช่วงประสบสถานการณ์โควิด-19 เพื่อพลิกชีวิตด้วยหลักธรรม สร้างสังคมอุดมสุขอย่างยั่งยืน หลังพบจำนวนญาติโยมเข้าวัดทำบุญลดน้อยลงเกือบ 100%

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งคณะกรรมการโรคคิดต่อ จ.กาฬสินธุ์ รายงานพบผู้ป่วยรายวันอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบถึงการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหารทั่วไป ที่บรรยากาศการจับจ่ายซื้อขายสินค้ายังคงเงียบเหงา  ขณะที่ในส่วนของการเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆ ก็ได้รับกระทบ จำนวนญาติโยมเข้าวัดทำบุญลดน้อยลงเกือบ 100% ทั้งนี้ มีสาเหตุจากเกรงกลัวที่อาจจะได้รับเชื้อโควิด-19 ทำให้วัดหลายแห่งต้องแสดงธรรมผ่านทางโซเชียล เพื่อป้องกันการรวมคนจำนวนมากที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ โดยเฉพาะวัดป่าชัยมงคล ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดไลฟ์สดแสดงการปฏิบัติธรรม (จอบซอม) ออนไลน์ เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตช่วงประสบสถานการณ์โควิด-19 ให้กับพุทธศาสนิกชนทำบุญที่บ้าน เพื่อพลิกชีวิตด้วยหลักธรรม หลังจำนวนญาติโยมเข้าวัดทำบุญลดน้อยลงเกือบ 100%

นางอมร อุ่นศรี อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 16 หมู่ 14 บ้านน้อยดอนกระต่าย ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ แม่ค้าขายดอกไม้ตลาดสดตลาดปากพาน ต.ลำพาน กล่าวว่า จากการเกิดโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้บรรยากาศการค้าขายเงียบเหงาอย่างต่อเนื่อง ยอดขายดอกไม้ไปกราบพระลดลง สาเหตุจากลูกค้า ยังรู้สึกหวาดกลัวและระมัดระวังตัวเอง ในการป้องกันการติดเชื้อ สำหรับตนขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรด่านหน้าทุกคน ในตรวจการคัดกรอง ป้องกันโรคให้กับพี่น้องประชาชน ให้มีความปลอดภัย ทั้งนี้ อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่น หน้ากาก เวชภัณฑ์  ชุด PPE มีความสำคัญต่อบุคคลากรกลุ่มนี้ ควรจัดให้มีอย่างครบถ้วน  เพราะคิดว่าโรคโควิดยังจะอยู่กับเราอีกยาวนาน

ขณะที่พระแดง ปญฺญาวโร เจ้าอาวาสวัดป่าชัยมงคล ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิด ได้ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และญาติโยมเป็นอย่างมาก เดิมจะมีญาติโยมเข้าวัดปฏิบัติธรรมถึงวันละ 50-60 คน แต่ปัจจุบันลดจำนวนหายไปเกือบ 100% โดยมาเพียงวันละ 5-6 คนเท่านั้น จึงส่งผลกระทบต่อปัจจัยการทำบุญ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ทางวัดได้ปรับรูปแบบการทำบุญ โดยประชาสัมพันธ์ไปถึงญาติโยมที่มีจิตกุศล บริจาคผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก  ไลน์  สแกนคิวอาร์โค้ด หรือโอนเข้าบัญชีวัดป่าชัยมงคล

พระแดง กล่าวอีกว่า สำหรับการใส่บาตรหรือถวายภัตตาหารของญาติโยมนั้น ก็มีผลกระทบบ้าง ที่อาจจะลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ก็ปรับตัวได้  เนื่องจากพระภิกษุ สามเณรวัดเรา จะออกบิณฑบาตทุกเช้า ได้ภัตตาหารมาฉันตามวัตรปฏิบัติ แต่ในส่วนที่ทางวัดมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม คือจัดโครงการปฏิบัติธรรม (จอบซอม) ออนไลน์ (จอบซอม ภาษาอีสาน หมายถึงแอบดู,สังเกตการณ์)  ซึ่งเป็นการไลฟ์สดผ่านเฟซบุก “พระแดงทำดีไม่รู้ตัว ดีกว่าทำชั่วรู้ตัวดี” ทุกช่วงเย็น เวลาประมาณ 19.00-20.00 น. เป็นการใช้ธรรมะอบรมญาติโยมอยู่บ้านสร้างบุญ เพิ่มพูนกุศล เพื่อนำแนวทางพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตช่วงการเกิดสถานการณ์โควิ-19 โดยมีสโลแกนคือ ในสถานการณ์โควิด พลิกชีวิตด้วยการเข้าหาธรรมนำ สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน

พระแดงกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การไลฟ์สดดังกล่าว บางครั้งก็นิมนต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่ เช่น พระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ หรือพระเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆร่วมในรายการด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งสารธรรมะ ให้ญาติโยมที่อยู่บ้าน ไม่มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง  ได้รับฟังธรรมะผ่านเฟซบุกไลฟ์ดังกล่าว ถือเป็นการฟังธรรมะเพื่อเอาชนะโควิด  โดยนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามสถานการณ์ และหลีกเลี่ยงการรวมคนหมู่มาก ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิดอีกด้วย