ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายวัดประชานิยม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน  ให้บริษัท 500 ไมล์ จำกัด ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ที่วัดประชานิยม  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชนเข้าร่วม

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 ตุลาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน 1 ไตร ให้บริษัท 500 ไมล์ จำกัด  โดยนางสาวจันทนา  เล็กสมบูรณ์  ประธานคณะกรรมการฯผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน น้อมนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ที่วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี 2564  คือพระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม  

โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายฤกษ์ชัย คทาณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสัณห์วิชญ์ โกสุม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชานุวัฒน์ วรามิตร นายกอบจ.กาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธี

ทั้งนี้ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564  นางสาวจันทนา  เล็กสมบูรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท 500 ไมล์ จำกัด   พร้อมด้วยญาติพี่น้อง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำบุญน้อมถวายวัดประชานิยม เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,526,745.35 บาท