ข่าวสังคม ประชาสัมพันธ์

สันนิบาตสหกรณ์กาฬสินธุ์มอบถุงยังชีพช่วยชาวนาน้ำท่วมข้าว

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และผู้นำท้องถิ่นมอบถุงยังชีพช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจกับเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมนาข้าวใน 3 อำเภอ

                เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่วัดบ้านแจ้งจม ต.เจ้าท่า อ.กมลไสย จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ นายวิทยา วัฒนวิเชียร รักษาราชการแทนสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์นำถุงยังชีพ 50 ชุด เครื่องอุปโภค บริโภคมอบให้กับประชานบ้านแจ้งจม ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำแม่น้ำชีไหลเข้าท่วมนาข้าวเสียหาย

                จากนั้นได้เดินทางนำถุงยังชีพอีก 50 ชุดไปมอบให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและนาข้าวที่บ้านท่าแห่ ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมมอบและให้การต้อนรับ

                พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัด ประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำชีมีจำนวนมากและเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์และพื้นที่การเกษตรของสมาชิกฯได้รับความเสียหาย ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของสมาชิกฯใน จ.กาฬสินธุ์จึงได้อนุมัติงบประมาณเป็นการช่วยเหลือสมาชิกฯและประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบหมายให้สันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์เป็นตัวแทนจัดหาถุงยังชีพและน้ำดื่มมอบให้ประชาชนใน อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย และอ.ร่องคำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

                ด้านนายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำชีมี 3 อำเภอ ตั้งแต่ปริมาณน้ำไหลเข้ามาในพื้นที่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ประกอบด้วย อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย และ อ.ร่องคำ มีบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ติดฝั่งแม่น้ำชีได้รับผลกระทบ 8 ครัวเรือน ภาพรวมพื้นที่การเกษตร 5 ตำบล พื้นที่การเกษตร 10,000 ไร่ ในส่วนพื้นที่ ต.เจ้าท่านั้น มีนาข้าวได้รับผลกระทบจากพนังกั้นแม่น้ำชีขาดกว่า 3,500 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายของอำเภอ เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือต่อไป