ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ผู้ว่านำสื่อสัญจรชมของดีเมืองกาฬสินธุ์รับท่องเที่ยวปีใหม่ปลอดภัย

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำสื่อสัญจรชมของดีเมืองกาฬสินธุ์ “เยือนถิ่นสหัสขันธ์” นำร่องเที่ยววิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19 เปิดทริปนั่งรถรางชมเมืองไหว้พระรับมงคลปีใหม่ บุกเส้นทางท่องเที่ยว ภูกุ้มข้าว เชื่อมโยงท่องเที่ยวหลักมาตรฐาน SHA

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสื่อสัญจรเที่ยวชมของดีกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริการท่องเที่ยวพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วย นายบุญมี แก่นนาคำ นายก ทต.โนนบุรี นางวราภรณ์ ฆารวิพัฒน์ นายก ทต.โนนน้ำเกลี้ยง นายประมวล ศรีดาแก้ว นายก ทต.นามะเขือ นายวิญญู ขันผง นายก ทต.นิคม ผู้บริหารท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมต้อนรับ และร่วมทริปนั่งรถรางท่องเที่ยวร่วมกับคณะสื่อมวลชน

โดยสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมด 30 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขึ้นรถรางเป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ บรรยายการท่องเที่ยวของสหัสขันธ์ และชุมชนยลวิถี 1 ใน 10 ของประเทศ จากนั้นได้นำคณะสื่อมวลชนไปวัดสักกะวัน ที่ภูกุ้มข้าว กราบไหว้หลวงพ่อบันดาลฤทธิผล พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สมัยทวาราวดี ขึ้นบันไดชมวิวและพญาเต่าล้านปี ก่อนจะเข้ากราบขอพระพระเทพมงคลวชิรมุนี (หา สุภโร) หรือหลวงปู่ไดโนเสาร์ ก่อนจะไปเยี่ยมชมและซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป บ้านท่าเรือภูสิงห์ ตำบลภูสิงห์ แวะรับประทานอาหารที่ นะ นน โฮมสเตย์ สถานที่พักผ่อนริมเขื่อนลำปาว ของ นายณัฐดนัย นงนุช นักธุรกิจคนหนุ่มรุ่นใหม่ บุกเบิกพื้นที่เป็นแหล่งตั้งแคมป์ รับประทานอาหารริมเขื่อน ก่อนจะเดินทางขึ้นไปยังยอดเขาภูสิงห์ และวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) สถานที่ท่องเที่ยวหลักของอำเภอสหัสขันธ์ ที่ได้รับมาตรฐาน SHA

นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า กิจกรรมสื่อสัญจร เที่ยวชมของดีเมืองกาฬสินธุ์ สื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เห็นภาพของคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวของอำเภอสหัสขันธ์ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่พร้อมจะเข้าส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวหลักอย่างภูกุ้มข้าว ภูสิงห์ และภูค่าว ไปพร้อม ๆ กัน โดยที่ผ่านมาในการประเมิน SHA ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ลงเก็บข้อมูลประเมินมาตรฐาน จนได้รับมาตรฐาน SHA นอกจากนี้ยังมีโรงแรม ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว เข้าร่วมประเมินเพิ่มเติมอีก 12 แห่ง โดยคาดว่าก่อนจะถึงเทศกาลปีใหม่น่าจะได้รับข่าวดี ที่จะส่งผลให้เป็นการยกรับการท่องเที่ยวของอำเภอสหัสขันธ์สู่สากล โดยเฉพาะโปรเจค Free Covid City & Free Covid Mountain ที่ได้ดำเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในห้วงเทศกาลปีใหม่ ยังมีแพลนมงคลสวดมนต์ข้ามปีและแวะเที่ยวสวนผักปลอดภัย ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย