ข่าวสังคม

อาลัย “หลวงก๋ง” เกจิดังดำเนินสะดวก “บุญลือ” ป.กมธ.กีฬาฯ นำลูกศิษย์ สรงสรีระ ร่วมไว้อาลัยจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น.ที่ศาลาการเปรียญ วัดเนกขัมมาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ส.ส.ราบุรี เขต 5 เป็นประธานอัญเชิญน้ำหลวงสรงสรีระ พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์(ชุ่ม สมฺปนฺโน)”หลวงก๋ง” ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม จ.ราชบุรี ซึ่ง มรณะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี สิริอายุ ๘๓ ปี ๙ เดือน ๖๓ พรรษา ท่ามกลางความอาลัยของบรรดาศิษยานุศิษย์จำนวนมาก

พิธีดังกล่าวสรีระสังขารได้เคลื่อนจากเรือนรับรองไปยังศาลาการเปรียญวัดเนกขัมมาราม และเปิดให้พระสงฆ์-คณะศิษย์ ถวายน้ำสรงศพ จากนั้น ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงสรีระ ซึ่งจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมมีกำหนดเบื้องต้น 50 วัน

สำหรับประวัติ พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์(ชุ่ม สมฺปนฺโน)”หลวงก๋ง” ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม จ.ราชบุรี เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2481 บิดาชื่อนายฉ่ำ มารดาชื่อ นางศรี บุญเอี่ยม (สกุลเดิม) ปุ่นเอื่ยม) เกิดที่บ้านโพธิ์หัก ต.โพธิ์หัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี มีพี่น้องร่วมสายโลหิตเดียวกันทั้งหมด 8 คน บรรพชา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2497 ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และ อุปสมบทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2501 ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร สมณศักดิ์ ปี พ.ศ.2536 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ ปี.พ.ศ.2545 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม ปี พ.ศ.2550 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอกในราชทินนามเดิม