ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์จับสลากกาชาดมอบรางวัลใหญ่รถยนต์ 2 คัน

จังหวัดกาฬสินธุ์ จับรางวัลสลากกาชาดในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด ประจำปี 2565 โดยรางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Corolla Cross 1.8 HEV  smart 1 รางวัล ได้แก่หมายเลข 44801,  รางวัลที่ 2 รถกระบะสมาร์ทแค็บ Toyota Hilux Revo 2.4 entry Z Edition 1 รางวัล ได้แก่หมายเลข 67096

นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีการออกสลากกาชาด ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 เพื่อนำรายได้สำหรับใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ โดยกำหนดออกรางวัลในวันที่ 27 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่เวทีกลางสนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ทั้งนี้ ได้ดำเนินการออกสลากรางวัลกาชาดดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผลออกรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Corolla Cross 1.8 HEV  smart 1 รางวัล ได้แก่หมายเลข 44801, รางวัลที่ 2 รถกระบะสมาร์ทแค็บ Toyota Hilux Revo 2.4 entry Z Edition 1 รางวัล ได้แก่หมายเลข 67096, รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ มี 3 รางวัล ได้แก่หมายเลข  91309, 13699, 87947 นอกจากนี้ยังมีรางวัลที่ 3 เครื่องซักผ้า 20 รางวัล,  รางวัลที่ 4 ทีวีสี 32 นิ้ว 20 รางวัล, รางวัลที่ 6 ตู้เย็น 20 รางวัล และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง ครั้งละ 100 รางวัล รถจักรยาน 200 รางวัล

ให้ผู้ถือสลากรางวัล ตรงกับหมายเลขที่ออก เป็นผู้มีสิทธิ์รับรางวัล และติดต่อขอรับรางวัลที่สำนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์    ถนนสุรินทร์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 043-010245 ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ในวันเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และให้ของรางวัลตกเป็นทรัพย์สินของเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นผู้เสียภาษีทะเบียนรถ การประกันภัย ค่าธรรมเนียมการโอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง