ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ทำความสะอาดรถโดยสารบขส.ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

สำนักสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และบนรถโดยสารประจำทาง แจกหน้ากากอานามัย เจลล้างมือ เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้ใส่ใจต่อสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางสาวพรพิศ มิ่งมาศ ขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จัดกิจกรรมทำความสะอาด แจกหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ บริเวณที่พักผู้โดยสาร รวมทั้งเก้าอี้ผู้โดยสารบนรถประจำทาง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ใส่ใจต่อสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุข ของประชาชน

นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกฝ่าย ร่วมกันเฝ้าระวังการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในบางประเทศ ทั้งนี้ ภายใน จ.กาฬสินธุ์ ยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อดังกล่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ประชาชน ตื่นตัวในการเฝ้าระวัง สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับสำนักงานขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ เนื่องจากมีประชาชนจากหลายจังหวัด เดินทางตลอดทั้งวัน และอาจจะขาดความระมัดระวังในการป้องกันเชื้อโรคดังกล่าว

นายแพทย์อภิชัย กล่าวอีกว่า ในกิจกรรมทำความสะอาดสถานีโดยสารครั้ง ยังได้มีการแจกหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ บริเวณที่พักผู้โดยสาร รวมทั้งเก้าอี้ผู้โดยสารบนรถประจำทางอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีรณรงค์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้ประชาชนได้ใส่ใจต่อสุขภาพของตนเอง ป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกกับเชื้อโรคดังกล่าว ซึ่งวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็นและไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิต และการสัมผัสโดยไม่ใช้ ถุงมือ กินอาหารร้อน และใช้ช้อนกลาง ในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น หมั่นทำความสะอาดโรงเรียน และบ้านเรือนให้สะอาดอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบการป้องกันเฝ้าระวัง การส่งต่อ การักษา และดูแล หากมีผู้ป่วยของกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการประชุมและวางมาตรการรับมือกับเรื่องดังกล่าวไว้เป็นอย่างดีและเป็นระบบ