ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจแพอาหารคุมเข้มแหล่งท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์

ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปกครองอำเภอสหัสขันธ์  ลงตรวจแพอาหารริมเขื่อนลำปาว สั่งคุมเข้มทั้งมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เน้นย้ำมาตรการตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 44

นายดาระใน  ยี่ภู่  ปลัด จ.กาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนายธนธร  ศรีนาค ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.กาฬสินธุ์  นายอัครพล  เขียวแจ่ม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ นายประสงค์  จันทร์กระจ่าง  ป้องกัน จ.กาฬสินธุ์  พร้อมด้วยกำลังฝ่ายปกครอง อ.สหัสขันธ์  โดยนางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์   นายพนมเทียน  หาญไชยนะ  ปลัดอำเภอ หน.ฝ่ายความมั่นคง และกำลังเจ้าหน้าที่ อส.ลงพื้นที่ตรวจแพริมเขื่อนลำปาว  บริเวณแหลมโนนวิเศษ  อ.สหัสขันธ์  และเกาะมหาราช  อ.หนองกุงศรี  และเยี่ยมศูนย์ป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ ของเทศบาลตำบลโนนบุรี   ซึ่งเป็นการตรวจ แนะนำ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งบังคับใช้ตามคำสั่ง จ.กาฬสินธุ์ ฉบับที่ 44  ที่คุมเข้มร้านอาหาร และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายดาระใน  ยี่ภู่  ปลัด จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า บริเวณริมเขื่อนลำปาว โซนแหลมโนนวิเศษ  เทศบาลตำบลโนนบุรี  อ.สหัสขันธ์ มีผู้ประกอบการทั้งหมด 6 ราย  มีแพอาหารประมาณ 85 ลำ โซนเกาะมหาราช อ.หนองกุงศรี  ผู้ประกอบการ 1 ราย เป็นบริการแพล่องชมวิวในเขื่อนลำปาว แพสำหรับรับประทานอาหาร โดยได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการแพทุกแห่ง ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  และงดการล่องแพ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ  ทั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ให้ข้อแนะนำ  แนวทางการปฏิบัติ สำหรับผู้ประกอบการ  ส่วนห้วงเทศกาลสงกรานต์จะมีกำลังฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจเข้มตลอดเทศกาล  ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรการและคำสั่งของ จ.กาฬสินธุ์ จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  รวมถึงอำเภอต่างๆ ทั้ง 18 อำเภอ ของ จ.กาฬสินธุ์ ด้วย

นางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  เป็นการลงพื้นที่เพื่อเช็คความพร้อม และให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติของผู้ประกอบการริมเขื่อนลำปาว  ที่จะต้องจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  บริการสำหรับนักท่องเที่ยวตามคำสั่ง จ.กาฬสินธุ์ ฉบับที่ 44  ข้อ 3 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์   ข้อ 1. ในส่วนของร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มได้ในเวลาปกติ โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือแอลกอฮอล์ ในร้านได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  ในระดับ SHA  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโควิด-19  ระดับสุขภาพวิถีใหม่ Thai Stop Covid   โดยพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์  เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักของ จ.กาฬสินธุ์  มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จำนวนมาก ทั้งพิพิธภัณฑ์สิรินธร  วัดพุทธาวาสภูสิงห์  วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)  และจุดแหลมโนนวิเศษ – สะพานเทพสุดา  ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.กาฬสินธุ์ ได้บูรณาการร่วมกับ ปกครองอำเภอสหัสขันธ์  ในการขับเคลื่อนประเมินผู้ประกอบการในมาตรฐาน SHA  ซึ่งมีสถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวผ่านการประเมินแล้ว 32 แห่ง ควบคู่กับการประเมิน Thai Stop Covid ตามกระบวนการ Covid Free Setting ของอำเภอสหัสขันธ์

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 12/04/2022 11:14 น. by อินทรีภูพาน