ข่าวสังคม ข่าวเศรษฐกิจ

รวมพลคนชนเผ่าของดีอำเภอสมเด็จ ส่งเสริมท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  จัดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสมเด็จ  เพื่อหลอมรวมความรัก สามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ ของคนพื้นเมืองหลายชนเผ่า แสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสมเด็จ โดยมีนางนงค์นิตย์  เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายสมลักษ์ ยกน้อยวงศ์ นายอำเภอสมเด็จ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ นายนิยม โยหาสิทธิ์ นายก อบต.หนองแวง อ.สมเด็จ พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน  ซึ่งแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง และชุดประจำชนเผ่า ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยก่อนการพิธีเปิดงาน ขบวนนางรำ  จำนวน 1,000 คน ซึ่งประกอบด้วยนางรำหญิง-ชาย ที่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและชุดประจำชนเผ่า  ได้ร่วมฟ้อนรำแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านศิลปนาฏลีลา  ซึ่งประยุกต์ท่าร่ายรำจากวิถีชีวิต ด้วยท่วงท่าที่อ่อนช้อย สวยงาม ท่ามกลางทะเลธุงกว่า 1,000 ต้น ที่พัดโบกไสวตระการตา  สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

นายสมลักษ์ ยกน้อยวงศ์ นายอำเภอสมเด็จ  กล่าวว่า อำเภอสมเด็จ มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีมรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประชากรประกอบด้วยหลายชนเผ่า ที่อพยพมาตั้งแต่สมัยโบราณ  เช่น ภูไท ไทโส้ ไทญ้อ ไทภู ไทกะเลิง ไท ลาว ลาวกลาง ไทโย้ย ลาวใต้ ไทท่ง รวมถึงเชื้อชาติจีน และเวียดนาม ในพื้นที่ อ.สมเด็จ จึงมีกิจกรรมที่สื่อแสดงออกถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสวยงาม  เช่น ถ้ำผาลี่ ผาเสวย  แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้เป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลอมรวมความรักของคนชนเผ่า ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จึงได้จัดงาน รวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสมเด็จ  ขึ้น เพื่อหลอมรวมความรัก สามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ ของคนพื้นเมืองหลายชนเผ่า แสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2

ด้านนายชัยธวัช  เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงาน รวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสมเด็จ  นอกจากจะเป็นการแสดงของดีที่เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชนเผ่าหรือชาติพันธุ์ต่างๆแล้ว ยังจะเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ประชาชน และสถาบันต่างๆ  ในด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมของชาติ เพื่อที่จะรักษาและธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงวัฒนธรรม  เพื่อเกิดการรวมกลุ่มของคนชนเผ่าให้มีความรัก ความสามัคคี  ตลอดทั้งเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมประเพณี  สู่การค้าการลงทุน ไปยังอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง และระดับภูมิภาค สู่กลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน โดยใช้วัฒนธรรมประเพณีเป็นสื่อกลาง  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ที่จะเป็นช่องทางเพิ่มรายได้แก่ชุมชนและท้องถิ่น  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิต ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล

สำหรับกิจกรรมกิจกรรมในงานนอกจากจะมีการจัดขบวนชนเผ่าต่างๆ สอดแทรกด้วยขบวนสาวงามชนเผ่าต่างๆ “นั่งสามล้อปั่น”  การประกวดขบวนแห่ชนเผ่าทุกตำบลและ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันแห่งความรักยังมีพิธีจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์ การประกวดแข่งขันจับปลาไหล  แข่งขันเป่าพุ  แข่งขันสีไฟแบบโบราณ แข่งขันส้มตำลีลา  และประกวด TO  Be  Number  one (โชว์ 3 โรงเรียน  ประกวด 8 ทีม) ส่วนภาค่ำ ร่วมฉลองมงคลสมรส บายศรีสู่ขวัญคู่บ่าวสาวตามประเพณีชนเผ่า รับประทาอาหารพาแลง  ประกวดร้องเพลง (ชาย-หญิง)  ส่วนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 มีกิจกรรมภาคเช้า “บุญคูณลานข้าว”  ภาคค่ำ ประกวดนางงามชนเผ่า จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมชมงานในระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563