ข่าวสังคม

“กระท่อมพารวย” พืชเศรษฐกิจใหม่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกาฬสินธุ์

ชาวกาฬสินธุ์เดินหน้าวาระเมืองสีเขียวอัจฉริยะ นำร่องส่งเสริมปลูกต้นกระท่อมพืชสมุนไพรเศรษฐกิจใหม่ “กระท่อมพารวย” สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่หอประชุมอำเภอห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบนโยบาย สาธารณะวาระกาฬสินธุ์ เมืองสีเขียวอัจฉริยะ (Kalasin Smart Green City) โดยมีนายประภาส ยงคะวิสัย ประธานกลุ่มแปรรูปพืชกระท่อมตำบลสงเปือย และเจ้าของสวนเพาะกล้าประภาสพันธุ์ไม้ พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จิตรจักร นายอำเภอห้วยผึ้ง สภาเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ชุมชน และเกษตรกรใน อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์เข้าร่วม

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงเดินหน้าวาระเมืองสีเขียวอัจฉริยะ (Kalasin Smart Green City) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำหรับกระท่อม โดยเฉพาะใบ หลังจากปลดล็อคถือเป็นพืชสมุนไพรเศรษฐกิจใหม่  ปัจจุบันมีการปลูกในหลายพื้นที่ ส่วนที่ จ.กาฬสินธุ์ เบื้องต้นขณะนี้ยังคงส่งเสริมให้มีการปลูกเป็นรายได้เสริม สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกร ควบคู่กับการปลูกพืชหลัก เช่น ข้าว  อ้อย มันสำปะหลัง และพืชชนิดต่างๆ  ซึ่งหากเกษตรกรรายใด หรือพื้นที่ใดได้ทดลองปลูกแล้วได้ผลดี ทั้งผลิตและตลาดก็สามารถปลูกเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ประจำ และยั่งยืนต่อไป

ด้านนายประภาส ยงคะวิสัย ประธานกลุ่มแปรรูปพืชกระท่อมตำบลสงเปือย กล่าวว่า จากการศึกษาเรียนรู้ยืนยันว่ากระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างแน่นอน เพราะปัจจุบันมีการนำเอาใบไปแปรรูปเป็นสมุนไพรใช้รักษาโรคต่างๆ และใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง ทั้งนี้สำหรับพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เบื้องต้นเป็นการนำร่องปลูก เป็นตัวอย่างในภาคอีสาน และตัวอย่างของประเทศ โดยได้ตั้งเป้าไว้คลอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ ปลูกทุกหมู่บ้าน อย่างน้อย 1,500 ไร่ หรือ 1.5 ล้านต้น เป็นกระท่อมพารวย ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในอนาคตได้อย่างแน่นอน