ข่าวสังคม

ชลประทานกาฬสินธุ์ ย้ำปริมาณน้ำเพียงพออุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ยืนยันปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 17 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เขื่อนลำปาวเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้วไปจนถึงหน้าฝน พร้อมแนะนำประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์มากที่สุด

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นายเกริกกรุง สุภัควนิช ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์  เปิดเผยว่า  สถานการณ์น้ำภาพรวมของ จ.กาฬสินธุ์ในขณะนี้ยังไม่น่าห่วง ซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 634 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 32 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปริมาณน้ำขนาดกลางทั้ง 17 แห่งภาพรวมมีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 28 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 31 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ทางเขื่อนลำปาวจะหยุดส่งน้ำในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นี้ ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางก็ได้หยุดส่งน้ำในฤดูแล้งไปแล้ว เพราะอยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง  โดยจะเริ่มดำเนินการส่งน้ำเพื่อการเกษตรอีกครั้งในช่วงเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกพืชและนาข้าวอีกประมาณ 2 เดือน

นายเกริกกรุง กล่าวอีกว่า สำหรับปริมาณน้ำที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันได้มีการวางแผนบริหารจัดการและคำนวณไว้แล้ว ยืนยันว่าในช่วงหน้าแล้งนี้ โดยเฉพาะหากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงปริมาณก็ยังมีเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคไปจนถึงช่วงหน้าฝนหรือจนถึงในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 อย่างแน่นอน แต่อยากฝากถึงประชาชนหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำ แม้ในปีนี้จะยังไม่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ำก็ขอให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ามากที่สุด พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ สร้างเป็นนิสัยในการใช้น้ำร่วมกันอย่างประหยัด และไม่ปล่อยน้ำทิ้ง ซึ่งจะไม่ทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

 อย่างไรก็ตามทางโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ยังได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ โดยประสานการทำงานร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสูบน้ำระยะไกล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเกษตรกรในกรณีหากเกิดปัญหาภัยแล้งไว้อีกด้วย