ข่าวสังคม

ชาวกาฬสินธุ์ฟ้อนรำบวงสรวง พระยาชัยสุนทร เนื่องในงานมหกรรม โปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ฉลอง 227 ปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ และประชาชนสวมชุดไทยและชุดภูไท พาดสไบแพรวากว่า 3,000 คน ถวายเครื่องเซ่นไหว้ พร้อมรำพิธีบวงสรวง ถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ฉลอง 227  ปี

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นำข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ทำพิธีบวงสรวงและถวายตัวเป็นลูกหลานเจ้าเมืองพระยาชัยสุนทร เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในค่ำวันนี้

โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ได้ถวายขันหมากเบ็ง (พานบายศรี) จากนั้นประชาชนจาก 18 อำเภอ ที่แต่งกายด้วยชุดภูไท พาดสไบแพรวา จำนวนกว่า 3,000 คน รำบวงสรวงพระยาชัยสุนทร ด้วยท่ารำที่อ่อนช้อยและสวยงาม เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และให้การจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ และร่วมฉลอง 227 ปี เมืองกาฬสินธุ์ ได้บรรลุลุล่วงและประสบความสำเร็จการจัดงานตลอด 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ -7 มีนาคม 2563

สำหรับงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้นประจำทุก ๆ ปี  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เนื่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงโปงลางที่ จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2533 ในงานมหกรรมสี่ภาค ที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ทรงร่วมวงโปงลางบรรเลงลายเต้ยโขง และลายลมพัดพร้าว จ.กาฬสินธุ์ ดังนั้นทางจังหวัดจึงได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันเปิดงานมหกรรมโปงลาง นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ทั้งนี้ก่อนพิธีเปิดจะมีขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯ ขบวนแห่เมืองต่างๆที่รวมกันเป็นเมืองกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยขบวนแห่เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าเมืองภูแล่นช้าง เจ้าเมืองกุดสิมนารายณ์ เจ้าเมืองแซงบาดาล เจ้าเมืองกมลาไสย และเจ้าเมืองสหัสขันธ์ ตื่นตาตื่นใจกับการบรรเลงโปงลาง โดยเยาวชน จ.กาฬสินธุ์จำนวน 227 คน 227 ราง ส่วนกิจกรรมภายในงานจะมีการประกวดวงดนตรีโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่น ท้องที่ คอนเทสต์ การเดินแบบผ้าไหมแพรวา ผ้าภูไท กาฬสินธุ์ การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชน เลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าไหมแพรวา และของดี 18 อำเภอ  การแสดงศิลปวัฒนธรรม คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย