ข่าวเศรษฐกิจ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำเครื่องจักรเร่งเจาะบ่อบาดาลนำน้ำใต้ดินขึ้นมาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ราบสูงปลูกพืชในช่วงหน้าแล้ง หลังประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอและฝนทิ้งช่วงยาวนานแหล่งน้ำแห้งขอด

                เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ หลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบ เนื่องจากฝนทิ้งช่วงยาวนานหลายเดือน ส่งผลให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำสาธารณะลดลงอย่างรวดเร็วและเริ่มแห้งขอด ทำให้เกษตรกรไม่มีน้ำเพียงพอที่จะนำไปปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งหลายหน่วยงานต้องเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

                ล่าสุดนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ นายประดิษฐ สุดชาดา ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม นายโกศล นนทารักษ์ ปลัดอาวุโส อ.เขาวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการขุดเจาะน้ำบาดาลแก้ไขช่วยเหลือประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนและเยียวยาเกษตรกรปี 2562 ในพื้นที่บ้านโพนวิมาน ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งกำลังประสบปัญหาแหล่งน้ำแห้งขอดขาดน้ำใช้ในการเพราะปลูกพืชในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานและอยู่ในพื้นที่สูงติดเชิงเขาภูพาน เพื่อนำน้ำใต้ดินขึ้นมาช่วยในการเพราะปลูกพืชและเติมน้ำในพื้นที่ว่างเปล่า

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับ จ.กาฬสินธุ์มีพื้นที่กว่า 4.4 ล้านไร่เศษ โดยเป็นพื้นที่ป่ากว่า 1.2 ล้านไร่เศษ  และเป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 4  แสนไร่ ซึ่งอยู่ในเขตชลประมาณ 2 แสนไร่ ที่เหลืออยู่นอกเขตชลประทาน โดยปัจจุบันพื้นที่นอกเขตชลประทานเริ่มประสบปัญหามีน้ำไม่เพียงพอในการใช้ปลูกพืชในฤดูแล้ง โดยเพาะพื้นที่ราบสูงใกล้และติดกับเชิงเขา เนื่องจากเกิดภาวะฝนแล้งและทิ้งช่วงยาวนาน ทำให้แหล่งน้ำลดลงและบางแห่งแห้งขอด

ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ตามโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนและเยียวยาเกษตรกรปี 2562 โดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับกลุ่มเกษตรกรและประชาชนจำนวน 66 บ่อ ในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเขาวง ดอนจาน นามน และท่าคันโท งบประมาณกว่า 200 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรที่ขาดแลนน้ำให้มีน้ำใช้ในการเพราะปลูกพืชไว้บริโภคในครัวเรือนกว่า 20,000 ไร่ และสามารถสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง ตลอดจนการนำน้ำได้เติมขึ้นมาใช้ประโยชน์และเติมเข้ายังแหล่งเก็บน้ำต่างๆที่แห้งขอดและว่างเปล่า